Odwaga w odsłanianiu | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Odwaga w odsłanianiu

Fot. Marcin Stępień/arch. Filharmonii Łódzkiej

EDUKULTURA. Edukacja kulturowa czy kulturalna jest dynamiczną, interdyscyplinarną dziedziną, która łączy pedagogikę, działania o charakterze artystycznym, społecznym i osobiste doświadczenia edukatorów. Filozofia takich działań edukacyjnych i ich metodyka to „work in progress”, struktura, którą wciąż tworzy się na nowo. 
Dlatego warto ją obserwować, a jej znaczenie np. do kształtowania nowego odbiorcy, tworzenia potrzeby kontaktu z kulturą, a co więcej – jej współtworzenia. Pod hasłem „EduKultura” doświadczeniami dzielić się będą praktycy, tworząc swoistą bazę wiedzy na temat edukacji kulturalnej – nie tylko dla tych, którzy chcą się włączyć w jej nurt.

Mówi Katarzyna Tośta związana z EC1 Łódź – Miasto Kultury i Stowarzyszeniem Twórców „Contur” organizującymi Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, działa też w założonym przez siebie Stowarzyszeniu „Na co dzień i od święta”.

W moim przypadku stopniowo procentowały doświadczenia zebrane podczas nauki w liceum plastycznym, a później studiowania archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Istotne były konferencje ze studentami archeologii z UAM w Poznaniu, którzy pokazywali, jak dzięki używaniu metod warsztatowych zainteresować dzieci archeologią i historią. Uczestniczyłam też w rekonstrukcjach historycznych w Biskupinie i Sławnie – pokazywaliśmy, jak wyglądało życie codzienne w pradziejach. Tak zdobywałam pierwsze szlify jako edukatorka. Później pracowałam w Muzeum Sztuki w Łodzi, a następnie w Łódzkim Domu Kultury zaczęłam prowadzić projekt „Graffiti – sztuka miasta”. Wtedy w mojej pracy zaczęły łączyć się wspomniane doświadczenia.

Ważny był projekt „Dzieci Bałut”, dzięki któremu powstawały murale – malunki postaci dzieci zmarłych w łódzkim getcie w czasie II wojny światowej. Istotny był jego aspekt historyczny, związany z przywoływaniem pamięci, ale strona artystyczna była równie miała duże znaczenie – także dla kształtowania artystycznej wrażliwości. Graffiti okazało się dobrym narzędziem edukacji historycznej, ale też kształtowania poczucia estetyki. Projekt powstał w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Realizowaliśmy go od 2012 do 2018 roku, w tym czasie powstało trzydzieści murali. Piotr Saul przygotowywał szablony i wraz z Damianem Idzikowskim wykonywał malunki nieco większe niż postaci naturalnej wielkości. Sensem działań, którymi się zajmuję jest objęcie jak najszerszego kontekstu historycznego, kulturowego. Im więcej uda nam się odsłonić, tym lepiej. Dużo pracuję w przestrzeni związanej z międzykulturowością, bo we wspomnianym zakresie daje to wiele możliwości. Zaczęłam od eksplorowania pozostałości związanych z kulturą żydowską w Łodzi. Gdy realizowałam pierwsze stypendium ministerialne, pokazywałam, jak wyglądały Bałuty przed wojną, gdzie można znaleźć pozostałości dawnej siatki ulic – np. ul. Marysińska obecnie zaczyna się w dziwnym miejscu i nie ma na niej wszystkich numerów. To jest sposób myślenia, z którym dzieci nie mogą się skonfrontować w ramach tradycyjnej edukacji szkolnej. Tu trzeba czegoś więcej. [...] 

Wysłuchała Paulina Ilska 

-- 
Cały artykuł do przeczytania w Kalejdoskopie 06/20, do kupienia w Łódzkim Domu Kultury, punktach Ruchu S.A., Kolportera, Garmond-Press w salonach empik i łódzkiej Księgarni Ossolineum (Piotrkowska 181). A także w prenumeracie:

- działającej od kwietnia Redakcyjnej - część kosztów wysyłki każdego numeru bierzemy na siebie, a prenumerata powiązana jest z prezentami dla kupujących - na początek każdy otrzymuje antologię naszych felietonów (i nie tylko) "The best Of.. Kalejdoskop. Felietony": TUTAJ
- dostępnej od lat via Ruch (w opcji darmowa dostawa do wybranego kiosku Ruchu): TUTAJ

Nasze PODKASTY
Możecie też słuchać naszych najlepszych tekstów w interpretacjach aktorów scen łódzkich, z Łodzią i regionem związanych - na platformie "Kalejdoskop NaGłos": TUTAJ

Rozwijamy też tematyczne "Podkasty Kalejdoskopu", dostępne TUTAJ

Kategoria

Wiadomości