Rezydencje artystyczne | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Rezydencje artystyczne

Wydział Kultury UMŁ ogłasza konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie przeprowadzenie pilotażowego programu rezydencji artystycznych w Łodzi.
W 2019 roku odbędą się jednomiesięczne, jednoosobowe pobyty rezydencyjne na terenie Łodzi, artystów reprezentujących następujące dziedziny sztuki: sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec, performance, choreografia, literatura, architektura, film i inne. Projekt nie ogranicza się do mieszkańców Polski, ale także jest otwarty na artystów zagranicznych o udokumentowanym dorobku artystycznym. Rezultatem pobytu powinno być powstanie nowego dzieła, wydarzenia lub działania artystycznego opartego na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeń lub praktyk.

Pobyt zakończony będzie podsumowaniem i publicznym przedstawieniem efektu pracy artystów w postaci np.: spotkania autorskiego, autoprezentacji, pokazu, spektaklu, koncertu, wystawy, wydawnictwa lub publikacji. Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym oraz dbałością o dobór programu rezydencyjnego, kadry i narzędzi służących do jego realizacji.

Przy realizacji zadania wymagane jest nawiązanie współpracy przez zawarcie porozumienia lub utworzenie konsorcjum z jedną z miejskich instytucji kultury działającą na terenie Łodzi.

Wysokość środków 50 000 zł – program jest programem pilotażowym.

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-powierzenia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-id26309/2019/2/28/

Kategoria

Wiadomości