RECENZJA. „Semele” to przedstawienie przygotowane przez Akademię Muzyczną we współpracy z Teatrem Wielkim, w które zostali również zaangażowani studenci Akademii Sztuk Pięknych i uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej. 
Na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia, do którego wszedł Waldemar Wolański, dyrektor Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi.

Festiwal Perspektywy 2017 poświęcony teatrowi, który szuka nowego języka, odbędzie się w czterech cyklach. Zobaczymy spektakle z osobami z zespołem Downa i będące odpowiedzią na zamach w Nicei.

Dzięki 24. Łódzkim Spotkaniom Baletowym od 3 maja zobaczymy spektakle choreografów, którzy dotąd w Polsce nie występowali, jak kubański zespół Acosta Danza czy English National Ballet.

Trzecim "dyplomem" aktorskim w tym roku będzie "Beczka prochu"  macedońskiego dramaturga Dejana Dukovskiego. Reżyseruje Małgorzata Bogajewska, ceniona reżyser, od niedawna dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie. I na tej scenie "Beczka" też będzie grana.

Nagrodę dyrektora 27. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w Brnie otrzymał Maciej Musiałowski za rolę Huwa Prossera w dyplomowym spektaklu „Diabeł, który…” w reżyserii Mariusza Grzegorzka.
Nowy spektakl Mariusza Grzegorzka to aktorska reaktywacja „Jaracza” i powrót w to miejsce teatru precyzyjnego, domkniętego, a przy tym nieoczywistego i podejmującego rzeczywiste artystyczne ryzyko. Teatru jako głębokiej rozmowy o dziwnej istocie, jaką jest człowiek. To także teatr totalny. Na dopalaczach!
Skupieni w związku zawodowym aktorzy apelują o transparentny konkurs na dyrektora naczelnego. Dyrektor Wojciech Nowicki deklaruje wolę rozmów o przyszłości Teatru. Zamierza też bronić interesów Teatru w sądzie, gdzie ma się spotkać z realizatorami "Czekając na Godota".
Zamieszczamy komplet oświadczeń i listów otwartych od 30 marca do dziś (4 kwietnia) wydaly związki zawodowe w Teatrze im. Jaracza w Łodzi oraz jego dyrektor naczelny. Dotyczą obecnego i przyszłego kierownictwa tej sceny. 
Po przedpołudniowym oświadczeniu wydanym przez ZOZ ZZPZŁ Teatru im. Jaracza w Łodzi, po południu swoje oświadczenie wysłał do mediów ukonstytuowany niedawno związek zawodowy "Solidarność". Porusza w m.in. kulisy zdjęcia spektaklu "Czekając na Godota".