Grand Prix 35. Festiwalu Szkół Teatralnych otrzymali aktorzy spektaklu „Do dna” z PWST w Krakowie. W porozumieniu ze Szkołą Filmową redakcja "Kalejdoskopu" reaktywowała Nagrodę za kulturę słowa.

Gdyby szukać wzorca dobrego spektaklu dyplomowego, bardzo bliska byłaby mu „Beczka prochu” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. Na pewno najbliżej klasycznego jego rozumienia. Przynajmniej jeśli wziąć pod uwagę trzy tegoroczne przedstawienia Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi (obok „Diabła, który...” Mariusza Grzegorzka i „Lovecrafta” Łukasz Kosa).
Spisywałam na e-Kalejdoskop.pl, wieczór po wieczorze, co w duszy grało – jak nam się wydaje – poszczególnym zespołom zaproszonym na tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
Ideę FST sformułował Jan Machulski – wybitny aktor, wieloletni wykładowca i dziekan Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej. Od 1983 roku FST jest zatem okazją do spotkania środowiska, porównania metod budowania ról i myślenia o teatrze.
W Teatrze Wielkim zakończyły się XXIV Łódzkie Spotkania Baletowe. Swoje spostrzeżenia po kolejnych spektaklach opisuje Magdalena Sasin. Podsumowanie i recenzja "Spartakusa" - w "Kalejdoskopie" 7-8/2017. 

35. Festiwal Szkół Teatralnych oczami Piotra Groblińskiego.

U Pilcha każde słowo ma wagę złota. On nim wywija jak kowal gorącą sztabką metalu, wyciąga sensy, nadaje nową energię. I… lepi demony. O tym, mówiąc najprościej, zrobił przedstawienie w Teatrze Nowym („Wiele demonów”) Mikołaj Grabowski.
Style taneczne szybko się zmieniają, ale nie powinniśmy zapominać o klasyce, bo dała początek innym technikom – mówi DOMINIK MUŚKO, kierownik baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, przed 24. Łódzkimi Spotkaniami Baletowymi.
Spektakl „Shirley Valentine” Teatru Samotnej Kobiety z Pabianic zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w kategorii Teatr. Wśród kabaretów najlepsze okazały się Malwinki z Siemkowic z „Fitnessem po wiejsku”.

Jeden z największych mistrzów lalkarstwa, Bernd Ogrodnik, reżyseruje w Teatrze Lalek "Arlekin" w Łodzi. Do premiery "Księgi dżungli" zaprojektował specjalną obrotową scenę i skomplikowane lalki niciowe.