Muzealna niemoc | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Muzealna niemoc

Ksenia Stasiak, dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, w kwietniu roztaczała wizję rozwoju placówki bogatej unikatowymi zbiorami – informowała o planach zorganizowania ciekawej wystawy czasowej i kontynuowania dobrych tradycji instytucji. Zgodnie z opracowaną przez nią strategią muzeum miało lepiej wykorzystywać internet i rozwinąć działalność promocyjną. Wiele miesięcy później zapowiadanych zmian jednak nie widać, a można wręcz odnieść wrażenie, że muzeum padło ofiarą jakiejś organizacyjno-zarządczej dysfunkcji.
Nie będzie wystawy zabytkowych kilimów. Ani – jak się wydaje – dorocznego Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów i towarzyszących mu Targów Kolekcjonerskich „Na skrzyżowaniu”, a strona www placówki nadal obrasta mchem nieaktualnych i błędnych informacji.

Wystawa „Piękno narodowe. Kilimy polskie I poł. XX w.” ze zbiorów łódzkiego kolekcjonera, historyka sztuki Dominika Antoszczyka miała zostać otwarta w Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach we wrześniu. „Kalejdoskop” podjął się patronowania ekspozycji, której odsłony odbywają się w dwóch innych muzeach w regionie. Wystawy w Krośniewicach jednak nie zobaczymy. Powód: „brak środków”.

Prezentacja w krośniewickiej placówce miała mieć autorską aranżację, planowano wydanie katalogu oraz towarzyszące warsztaty edukacyjne. Wszystkie działania związane z przygotowaniem ekspozycji były po stronie właściciela zbioru kilimów. Koszt, który musiałoby ponieść muzeum, został określony na pięć tysięcy złotych. Kwota obejmowała m.in. honorarium dla kuratorki wystawy Małgorzaty Wróblewskiej-Markiewicz, krytyczki i historyczki sztuki, znawczyni polskiej tkaniny artystycznej, starszej kustosz i wieloletniej kierowniczki Działu Tkaniny Artystycznej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Cały tekst Bogumiła MAKOWSKIEGO można przeczytać w listopadowym numerze „Kalejdoskopu” 11/2023.

Kategoria

Inne