Rozszczelnianie bańki | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =

Rozszczelnianie bańki

Pomysł na powołanie w Łodzi Akademickiego Centrum Designu ogłoszono 10 lat temu – w 2013 roku rodzima Akademia Sztuk Pięknych na ten cel pozyskała od miasta budynek dawnej szkoły na Księżym Młynie. W 2014 roku ruszyła wieloletnia modernizacja budowli. Powołano dyrektorkę placówki, potem kolejną. ACD istniało, dyrektorzy się zmieniali – a przez lata nie było wiadomo, czym właściwie ma być nowa instytucja i jak realizowana będzie założycielska idea ścisłej współpracy wydziałów projektowych ośmiu polskich publicznych uczelni artystycznych.
29 czerwca 2021 roku uroczyście otwarto właściwą siedzibę ACD. I wydawało się, że od teraz instytucja zacznie działać pełną parą, a współpraca uczelni rozkwitnie. Tak się nie stało. W marcu tego roku dyrektorką ACD została Agnieszka Wojciechowska-Sej, a powołanie jej na stanowisko można było odczytać jako „nowe otwarcie” ACD. – Gdy ACD było zaledwie ideą, wszyscy chętnie pracowali nad koncepcją. Kiedy dwa lata temu dziekani innych uczelni zostali zaproszeni do świeżo otwartej siedziby, jakość i rozmach inwestycji przerosła ich oczekiwania. Paradoksalnie – zmaterializowana idea rozpaliła apetyty pozostałych uczelni na ACD w ich miastach. To trudna sytuacja i podstawowy kłopot w komunikacji z nimi. Poza tym uczelnie bardzo się różnią – mówi nowa pani dyrektor o trudnościach w realizacji podstawowego zadania Centrum.

Aleksandra Talaga-Nowacka: Co to znaczy, że Akademickie Centrum Designu to konsorcjum wydziałów projektowych ośmiu uczelni, podlegające ASP w Łodzi?

Agnieszka Wojciechowska-Sej: Założeniem instytucji była współpraca uczelni na zasadach konsorcjum, jednak prawo nie dopuszcza, by właścicielami instytucji było osiem podmiotów. Dlatego to łódzka ASP jest właścicielem budynku i zarządza etatami przypisanymi ACD – ale idea jest taka, by z jego merytoryki i zasobów mogły korzystać wszystkie uczelnie w Polsce.

Za program instytucji odpowiada ASP w Łodzi czy wszystkie wspomniane uczelnie?

Za program odpowiada pięcioosobowy zespół ACD. Istnieje rada ACD, w której razem ze mną zasiadają dziekani wydziałów projektowych i to ona powinna programować działalność. Jednak to się jeszcze nie dzieje – nie mamy bowiem aktualnego, zgodnego z prawem regulaminu. Będziemy nad nim pracować. Skoro ACD jest w Łodzi i jest własnością łódzkiej akademii, to Łódź najbardziej na nim korzysta. Ale prowadzimy działalność edukacyjną, do której są zapraszani dydaktycy z innych uczelni. Przyjeżdżają tu jako mistrzowie, lecz to ciągle nasz program. Nie wiem o wszystkim, co działo się wcześniej – ja jeszcze nie poprowadziłam działania, w którym wzięłyby udział wszystkie uczelnie. Mamy zamiar spotkać się jesienią, by przedyskutować współpracę i ją wdrożyć.

Cały wywiad można przeczytać we wrześniowym numerze „Kalejdoskopu” 9/2023.

Kategoria

Inne