Literatura | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Rok 2013 jest rokiem Tuwima. Na szczęście zostało jeszcze tylko pięć i pół miesiąca. Oby dotrwać do sylwestra i nie dać się przejechać przez jedną z mnożących się jak króliki lokomotyw.
7 lipca na antenie Radia Łódź odbyła się promocja tomu Czy warto głos podnosić z gniewem? 15 książka z Serii Poetyckiej Radia Łódź jest pokonkursową prezentacją najlepszych wierszy nadesłanych na konkurs poetycki ogłoszony w 50. rocznicę śmierci Władysława Broniewskiego.
Łódzki poeta Przemysław Dakowicz opublikował w sopockiej Bibliotece "Toposu" tom Teoria wiersza polskiego. Prezentujemy rozmowę, w której autor przybliża swoje nowe wiersze.
29 czerwca rozstrzygnięto Konkurs Poetycki "Moje Świata Widzenie" im. Zbigniewa Dominiaka. Jury zdecydowało się nie przyznawać głównej nagrody. Laureatami drugiego miejsca zostali Agata Ludwikowska i Grzegorz Ryczywolski.
My ustawmy w sobie echo
Śmiecho – Echo
Ale i echo-lokację
Na dobrego coś, miłego
–    są wakacje
Artur Fryz, szef jednego z najważniejszych festiwali poetyckich w Polsce - kutnowskiego Złotego Środka Poezji - opowiada o jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Rozmowa z Piotrem Gajdą i Michałem Murowanieckim, których książki poetyckie - "Demoludy" i "Owoce noża" ukazały się niedawno.
Nakładem łódzkiego Wydawnictwa Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej ukazała się książka prof. K. Świegockiego Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana i zbiorowa monografia W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki.

SOS

Wakacje to czas, kiedy rozluźniają się nasze kontakty z Telewizją.
Aż korci, by rozluźnić je bardziej. Może taka próbna szczerość?
I nagrodę w konkursie IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012 otrzymał Janusz Radwański za tom "Księga wyjścia awaryjnego".