Komisja w sprawie Muzeum Sztuki | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Komisja w sprawie Muzeum Sztuki

Muzeum Sztuki ms2, fot. materiały prasowe

Wiele środowisk ludzi kultury nie może się pogodzić z faktem odwołania ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi Jarosława Suchana, który od 2006 roku znakomicie prowadził tę placówkę i na powrót włączył ją w międzynarodowy obieg.
30 listopada 2021 r. zakończył się dyrektorski kontrakt Jarosława Suchana, a organizatorzy Muzeum Sztuki: Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przedłużyli mu umowy. Jarosław Suchan został wówczas p.o. dyrektora i miał być nim do czasu powołania nowego dyrektora w konkursie. Tymczasem z dnia na dzień, bez konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w instytucji i Radą Muzeum wiceminister kultury Jarosław Sellin mianował p.o. dyrektora Muzeum Sztuki Andrzeja Biernackiego, właściciela Galerii Browarnej w Łowiczu, malarza, krytyka i publicystę – decyzję ogłoszono 25 kwietnia 2022 roku.

29 kwietnia konferencję w tej sprawie zwołała Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca sejmowej Komisji Kultury, która powiedziała m.in.: – Łódzkie Muzeum Sztuki jest chlubą nie tylko Łodzi, jest jedną z kilkunastu uznanych na świecie muzealnych instytucji europejskich. Powinno być hołubione i powinno się o nie dbać, zwłaszcza że uosabia historię dwudziestowiecznego nurtu awangardy. A ostatnio zostało boleśnie skaleczone. Muzeum Sztuki jest w klubie 60 najznakomitszych muzeów świata i wydawało się, że jego ranga sprawi, że pan minister i pan marszałek zostawią je Jarosławowi Suchanowi. Wczoraj w imieniu grupy opozycyjnych posłów z sejmowej Komisji Kultury złożyłam wniosek o zwołanie specjalnego posiedzenia komisji w trybie artykułu 152, który zmusza większość parlamentarną do zwołania takiego posiedzenia – ma na to 30 dni. Zażyczyłam sobie, by był na nim minister Gliński, aby wytłumaczył powody odwołania Jarosława Suchana. A także by byli przedstawiciele Międzynarodowej Rady Muzeów i Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. To są dwie najpoważniejsze instytucje, które uosabiają opinię światową na temat tego typu kwestii. Ważne też, byśmy tu w Łodzi zaczęli się bić o to muzeum. Wskazany przez pana ministra pan Andrzej Biernacki – nie chcę oceniać jego kwalifikacji jako malarza, krytyka czy publicysty – nigdy nie prowadził takiej instytucji, a to nie jest dobry pomysł, by uczył się na Muzeum Sztuki. Do wywalczenia może być teraz tylko konkurs o szerokim, nawet międzynarodowym zasięgu na poprowadzenie tej instytucji, a także próba konsultacji z Radą Muzeum, także z tymi jej członkami, którzy zrezygnowali po odwołaniu Jarosława Suchana – trzeba mieć szacunek dla kompetencji tych osób. Liczę na ogłoszenie konkursu, poprzedzone rozmowami ze środowiskiem i na to, że w komisji konkursowej znajdą się przedstawiciele wspomnianych międzynarodowych organizacji i Rady Muzeum. I niech ten konkurs rozstrzygają fachowcy, osoby, które znają się na sztuce i na prowadzeniu tego rodzaju placówek, a na czele komisji konkursowej mógłby stanąć na przykład dyrektor Luwru – Luwr i Muzeum Sztuki są przecież w tej samej grupie 60 najważniejszych placówek muzealnych świata.

ATN

Kategoria

Wiadomości