Miasto przyszłości - miasto kreacji: Robert Piaskowski [DEBATA] | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

Miasto przyszłości - miasto kreacji: Robert Piaskowski [DEBATA]

Robert Piaskowski Foto: Wojciech Wandzel

MIASTA PRZYSZŁOŚCI/DEBATA. Trwają przygotowania do debaty Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, związanej z obecnością miasta w sieci miast kreatywnych UNESCO i pracami nad Strategią Filmu Miasta Łodzi, której partnerujemy medialnie. Swoje stanowisko przedstawia jeden z gości, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds kultury, Robert Piaskowski.
Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds kultury: 

Żyjemy w rzeczywistości rozproszonych doświadczeń, kryzysu tradycyjnej ekonomii surowcowej, obserwujemy uzależnienie świata od technologii oraz wielką zmianę stosunku społeczeństwa do wyzwań cyfrowych. Stoimy przed wyzwaniami związanymi z przeludnieniem jednych miast i depopulacją innych, z których odpływają talenty, młodzi ludzie, ale i kapitał. Wobec postępującej globalizacji, nieuchronnych zmian klimatycznych, nomadyczności biznesu i wielu innych problemów tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi kreatywnemu mieszkańców miast to jedyna szansa na budowanie złóż trwalszych niż nieodnawialne źródła energii. Pisze Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. kultury.

Kultura i kreatywność są dzisiaj jednym z najważniejszych zasobów rozwojowych miast. Nadają im odporność ważniejszą niż tradycyjnie pojmowane przewagi tradycyjnej ekonomii: konkurencyjność miast rozumiana jako dostępność do lokalizacji, rynków, naturalnych bogactw, towarów, procesów i usług. Kultura jest potwierdzeniem żywotności i atrakcyjności miast w tak wielu obszarach, że jej różnorodność, złożoność, witalność to często warunek rozbudzenia ekonomicznego całych regionów. Kultura jest także spoiwem życia społecznego, warunkiem osiągania wielu najistotniejszych celów globalnego rozwoju, w tym tak ważnych, jak walka z wykluczeniem, promowanie równych szans, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Jest też przestrzenią na nowo zdefiniowanego solidaryzmu. Kultura nie jest tylko narzędziem zmian społecznych, ale staje się ich istotną treścią.

Miasta rozwijane jako ośrodki kreatywne są węzłami dla zaawansowanych specjalizacji i innowacji społecznych. To miejsca o szczególnej atmosferze twórczych postaw, otwartości, tolerancji, wysokiego poczucia wellbeing. To miasta wykorzystujące, ale przede wszystkim pomnażające potencjał swoich mieszkańców: ich marzenia, aspiracje, inteligencję i wyobraźnię zbiorową; miasta, w których wartości, takie jak otwartość i pielęgnowanie różnorodności pełnią funkcję katalizatorów rozwoju. Miasta, które sprzyjają eksperymentowaniu, odkrywaniu, podejmowaniu ryzyka, niestandardowemu myśleniu, generowaniu idei. 

Ludzie kultury i klasa kreatywna mają do odegrania ogromną rolę. Potrzebujemy ich zaangażowania w przeprojektowywanie świata. W dyskusję o tym, jak przezwyciężać zależność od geopolitycznych i klimatycznych zmian, jak umieć sobie radzić w sytuacji świata, który nagle stał się mniej bezpieczny, ale być może bardziej niż kiedykolwiek otwarty. Coraz więcej pytań ma znaczenie: jak być lokalnie odpowiedzialnym, a jednocześnie globalnie połączonym. Jak wpisać w działanie instytucji kultury potencjał technologii, a jednocześnie potrzebę budowania żywego kontaktu, jak funkcjonować w świecie konkurencji, a zarazem nieustannego ryzyka kolejnych pandemii. Jak budować odporność naszych miast i otwartość społeczeństw poprzez kulturę, czy wreszcie – jak uratować różnorodność form kultury w miastach, a jednocześnie wykorzystać jej ogromną siłę w procesach odbudowy? To niektóre z wyzwań stojących przed światem kultury i miastami w najbliższych latach.

Robert Piaskowski 
--- 


Tekst pochodzi z Kalejdoskopu 01/21.

* Jak kupić "Kalejdoskop"?

Numer 01/21 do kupienia w Łódzkim Domu Kultury, punktach Ruchu S.A., Kolportera, Garmond-Press, w salonach Empik. Niebawem także w łódzkiej Księgarni Do Dzieła (Próchnika 3) i Księgarni Ossolineum (ul. Piotrkowska 181).

A także w prenumeracie:
- redakcyjnej – część kosztów wysyłki każdego numeru bierzemy na siebie, a prenumerata powiązana jest z prezentami dla kupujących - na początek każdy otrzymuje antologię naszych felietonów (i nie tylko) "The best of Kalejdoskop. Felietony": TUTAJ
- dostępnej od lat via Ruch (w opcji darmowa dostawa do wybranego kiosku Ruchu): TUTAJ

* W zakładce ARCHIWUM naszego portalu znajdziecie już dostępne w PDF-ie wybrane artykuły tego NUMERU do przeczytania m.in. "Jeszcze filmowa?" Mieczysława Kuźmickiego, "Przywołując pramatki" - rozmowę Joanny Glinkowskiej z Gabrielą Poradą, oraz zajawki innych, w tym "Wizji czy fikcji?" Bogdana Sobieszka , czyli resume filmowości Łodzi oraz rozmowy miesiąca Piotra Groblińskiego z Małgorzatą Kosiec, której obrazy możecie oglądać na okładce oraz wewnątrz numeru.

* Nasze PODKASTY

Możecie też słuchać naszych najlepszych tekstów w interpretacjach aktorów scen łódzkich, z Łodzią i regionem związanych – na platformie "Kalejdoskop NaGłos": TUTAJ i TUTAJ

Rozwijamy też tematyczne "Podkasty Kalejdoskopu", dostępne TUTAJ

* Nasze AUDYCJE

Od pewnego czasu współpracujemy z Radiem Kapitał, realizując cykl "Oko Kalejdoskopu". Pierwsze dwie audycje (rozmowę wokół "tez dla łódzkiej kultury" Michała Lachmana, dotyczącą tematu strategii dla łódzkiej kultury, oraz rozmowę Joanny Glinkowskiej z łowcą dźwięków Rafałem Kołackim) można odsłuchać TUTAJ

Kategoria

Wiadomości