Rada Naukowa "Kalejdoskopu Kultury" | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =

Rada Naukowa "Kalejdoskopu Kultury"

NOWE CZASOPISMO. Nadszedł moment, w którym chcemy przedstawić Radę Naukową ogólnopolskiego czasopisma "Kalejdoskop Kultury", które powstało z inicjatywy Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Filmowej w Łodzi oraz łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych i w merytorycznym partnerstwie z Muzeum Sztuki w Łodzi. Pismo zostało afiliowane przy redakcji magazynu "Kalejdoskop", którego wydawcą jest Łódzki Dom Kultury.
Zaproszenie od Rady Naukowej przyjęli znakomici humaniści, przedstawiciele świata akademickiego.

Tadeusz Sławek 
wybitny filolog, autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii, poeta, prozaik, eseista, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, były rektor Uniwersytetu Śląskiego; autor przekładów poezji angielskiej; członek Kapituły Nagrody im. Kotarbińskiego przyznawanej przez UŁ.

Mieke Bal
holenderska artystka audiowizualna, krytyczka i teoretyczka kultury, mocno związana z łódzkim środowiskiem artystycznym i uczelniami, przez lata związana z Uniwersytetem w Amsterdamie, obecnie z Amsterdam School for Cultural Analysis, gościnnie wykłada na całym świecie; autorka kilkudziesięciu książek z dziedziny historii sztuki, semiotyki i teorii literatury.

Przemysław Czapliński
krytyk literacki, profesor literatury współczesnej, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM, kierownik specjalności Krytyka i praktyka literacka, laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich i Nagrody im. Jana Długosza, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk; interesuje się konfrontacją literatury z nowoczesnością i wynikającymi stąd problemami, konfliktem modernizacji i tradycji, przemocą nowoczesną (wojna, obozy, Zagłada) jako narzędziem przebudowy człowieka i społeczeństwa, zanikiem i powrotem utopii jako rezultatem kryzysu projektowania przyszłości.

Iwona Kurz
historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, zajmuje się też problematyką ciała i gender, od 2016 roku dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej jego wicedyrektorka i kierująca Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej.

Ewa Domańska
historyczka, teoretyczka historiografii, metodolożka nauk humanistycznych, profesor nauk humanistycznych, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, visiting professor na Stanford University, członkini Polskiej Akademii Nauk; autorka i redaktorka książek prezentujących najnowsze nurty w humanistyce i naukach społecznych.

Jerzy Jarniewicz
filolog angielski, profesor nauk humanistycznych, poeta, eseista, krytyk literacki i tłumacz, głównie literatury anglojęzycznej, autor tekstów dotyczących teorii przekładu literackiego, członek kolegium redakcyjnego m.in. „Literatury na Świecie”, laureat m.in. Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” za książkę roku, członek kapitały Nagrody Literackiej Gdynia.

Adam Lipszyc
tłumacz, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN; nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2019 za „Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej”, laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2013 za książkę „Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina”, od 2019 członek kapituły tej nagrody.

Kategoria

Inne