Mieczysław Kuźmicki | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego

Mieczysław Kuźmicki

Mieczysław Kuźmicki jest historykiem filmoznawcą. Przez wiele lat (od 2000 do końca 2014 roku) był dyrektorem Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Fabularny film pod tym tytułem zrealizował w 2011 r. Konrad Szołajski. Przypominam film właściwie dla jednego powodu: tytułu. Tak bowiem mógł zawołać i może nawet zawołał dr Antoni Szram, kiedy wiosną 1986 r. zaczęliśmy zasiedlać pałac Karola Scheiblera z zamiarem adaptowania go na potrzeby Muzeum Kinematografii.
Zakończył się 25. Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”. Piszę to z satysfakcją tym większą, że laureatką tej edycji została autorka, którą mógłbym nazwać dzieckiem festiwalu. Vita Maria Drygas dostała „Białą Kobrę” za film dokumentalny Piano.
Tak napisałem: moje, bo byłem przy jego narodzinach, skonkretyzowałem nazwę, oddałem swoją energię, czas, emocje, wiedzę, doświadczenie. Od razu dopowiadam: to mój przyjaciel Antoni Szram je wymyślił...