Rozstrzelane odrodzenie 3.0 | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =

Rozstrzelane odrodzenie 3.0

Emancypacja Ukrainy rozpoczęta w 1991 roku naruszyła trwające od stuleci kolonialne relacje między rosyjskim imperium a ukraińskim terytorium zależnym. Być może obecne ukraińskie cierpienie i polskie współczucie odmieni na lepsze historycznie skomplikowane relacje między naszymi narodami. Musimy jednak włożyć więcej wysiłku w zrozumienie złożonych procesów budujących ukraińską tożsamość, poznanie kultury i uświadomienie sobie, w jak trudnych warunkach się kształtowała, jakim represjom podlegała ze strony najpierw carskiego, a potem sowieckiego imperium.
Publikujemy obszerny tekst profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Agnieszki Matusiak, w którym autorka z jednej strony demaskuje niszczycielski potencjał agresywnego imperializmu „wielkiej kultury rosyjskiej”, z drugiej – zwraca uwagę na wybitne osiągnięcia twórców ukraińskich, zatarte przez sowiecką propagandę.

– Tak, wielka, wspaniała literatura, kultura rosyjska jest odpowiedzialna za to, co dziś dzieje się w Buczy, Irpiniu, Borodziance, Hostomelu, Makarowie, Czernihowie, Mariupolu, Chersoniu – pisze prof. Agnieszka MATUSIAK, slawistka, szefowa Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskieg w odpowiedzi na głosy protestu przeciw ostracyzmowi, jaki spotkał kulturę rosyjską na świecie z powodu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.


Cały artykuł prof. Agnieszki MATUSIAK przeczytacie w lipcowo-sierpniowym numerze „Kalejdoskopu” 7-8/2022.

Kategoria

Inne