Dla młodych artystów | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

Dla młodych artystów

Po raz ósmy Wydział Kultury UMŁ przyznał 12 stypendiów dla młodych twórców kultury w dziedzinach: sztuki wizualne, film, teatr, muzyka, taniec, literatura, sztuki projektowe. Każdy ze stypendystów otrzymał 10 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu.
Nagrodzone przedsięwzięcia wyłonione zostały w drodze konkursu (zgłoszono blisko 30 prac) przez jury złożone z niezależnych ekspertów. Program skierowany jest do osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury. O stypendium mogą ubiegać się artyści prowadzący działalność twórczą na terenie Łodzi, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.

Stypendyści

Marcel Baliński (muzyka)
Muzyka, którą komponuje Marcel Baliński, ma źródło na łódzkich podwórkach przesiąkniętych eklektyzmem, znanych mu z lat dziecięcych, z perspektywy piaskownicy i dachów kamienic. W ramach stypendium muzyk zrealizuje dwa koncerty na łódzkich osiedlach w dzielnicach Śródmieście i Polesie. Projekt ma na celu aktywizację społeczności lokalnych, dotarcie do nich z autorskimi kompozycjami jazzowymi oraz promowanie nieznanych i niepopularnych miejsc w Łodzi.

Wojciech Bryndel (sztuki wizualne)
W ramach stypendium Wojciech Bryndel zrealizuje projekt fotograficzny nawiązujący do stylistyki czarnego kina. „Łódź Noir”, czyli dziesięciu popularnych łodzian pokazanych w stylistyce kina noir w charakterystycznych dla miasta miejscach. Projekt jest odwołaniem do korzeni Łodzi jako miasta filmu oraz rodzimych produkcji inspirujących się kinem noir.

Paweł Grala (taniec)
Projekt stypendialny obejmuje stworzenie autorskiego spektaklu tanecznego o roboczym tytule „O niewidomej, która odzyskała wzrok” w reżyserii stypendysty. Będzie to solowy spektakl, w którym wystąpi tancerka Joanna Jaworska-Maciasze. Celem jest ukazanie podróży do wnętrza siebie.

Julia Jakubowska (teatr)
Na podstawie m.in. „Dramatów księżniczek” (E. Jelinek), „Biegnącej z wilkami” (C. Pinokla Estess), „Aleji Włókniarek” (M. Madejska) oraz w oparciu o baśnie i legendy słowiańskie, postaci kinowe i telewizyjne oraz osobiste historie łódzkich artystek powstanie scenariusz teatralny i spektakl oraz plan warsztatów. Projekt stanowi refleksję nad rolą kobiet i sposobem ich przedstawiania w najbardziej znanych narracjach.

Michał Jankowski (film)
Celem projektu jest realizacja filmu dokumentalnego o łódzkiej scenie muzyki elektronicznej. Film będzie pokazywał unikatowość łódzkiej sceny na tle kraju, stanowił ilustrację zjawisk, które kształtowały kulturę i historię miasta. Ma też zaprezentować Łódź na tle intensywnie rozwijającej się obecnie kultury tworzenia i słuchania muzyki elektronicznej w Polsce i na świecie.

Sara Kozłowska (taniec)
Projekt zakłada stworzenie profesjonalnego spektaklu teatru tańca bazującego na technikach wykorzystywanych w tańcu współczesnym oraz animal movement, a także przeprowadzenie warsztatów ruchowych prowadzonych przez artystów biorących udział w spektaklu dla mieszkańców Łodzi i okolic. Spektakl będzie kolejnym poziomem pracy z grupą kursantów ze szkoły tańca Dance Spot 66 w Łodzi. Głównym tematem spektaklu jest istota obecności.

Aleksandra Łaba (taniec)
Założeniem projektu jest realizacja spektaklu, duetu ruchowego „ I ” ( „Ja”), w którym autorka będzie pełniła funkcję choreografki i jednej z tancerek. Celem jest także stworzenie i poprowadzenie warsztatu ruchowego bazującego na technice tańca współczesnego oraz improwizacji. „ I " to duet - spektakl dla którego inspiracją jest człowiek. Punktem wyjścia będzie zadanie sobie pytań: Czy człowiek to tylko ciało, czy idąc za myśleniem Arystotelesa, to jedność duszy i ciała? Czy jest jakaś zależność między duchowością a fizycznością?

Marta Madejska (literatura)
Autorka zadaje pytanie, na które odpowiedź może być zaskakująca – czy włókniarki i piłka nożna łączyły się kiedyś bezpośrednio? Oczywiście, że tak! Marta Madejska chce odzyskać fragment naszej łódzkiej historii. W wyniku projektu powstanie literacki reportaż na temat historii kobiet w łódzkiej piłce nożnej, mikro-reportaż wideo, zorganizowany zostanie również mecz towarzyski dla ochotników i ochotniczek.

Barbara Olejarczyk (animacja kultury / sztuki wizualne)
Projekt Krzyżówka to społeczno-kulturalna inicjatywa, która powstała w celu promocji Starego Rynku w Łodzi poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, spotkań i wymian doświadczeń wśród mieszkańców Starego Miasta i pozostałych Łodzian.

Dominika Przech (muzyka)
Celem projektu jest nagranie debiutanckiej płyty z polskimi utworami XX wieku na skrzypce i fortepian (zawierającej m.in. Dzieło Pawła Kleckiego urodzonego w Łodzi kompozytora).

Anna Raczkowska (edukacja kulturalna)
Projekt służy upowszechnieniu wiedzy o tradycji i metodzie stemplowania tkanin i papieru klockami drzeworytniczymi (na zdjęciach). Obecnie wiedza o tym rzemiośle ogranicza się do starych opracowań i archiwów, projekt zakłada odnowienie pamięci o tym rzemiośle i jego obecności w regionie poprzez dokumentację obiektów z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa, wykonanie stempli na postawie zbiorów archiwalnych i przeprowadzenie warsztatów stemplowania tkanin dla mieszkańców Łodzi.

Aleksandra Sarna (sztuki wizualne)
W ramach stypendium autorka realizować będzie projekt intermedialny, dla którego punktem wyjścia są badania artystyczne nad możliwościami środowisk wirtualno-materialnych, jako przestrzeni dla nowych myśli i estetyk, wyłaniających się w przestrzeni między technologią, kulturą, a człowiekiem. Efektem będzie instalacja performatywno-dźwiękowa Poligon Doświadczalny.

Kategoria

Wiadomości