Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =

Konferencja o mieście postindustrialnym

Centralne Muzeum Włókiennictwa

"Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XIX wieku. Ochrona - Konserwacja - Rewitalizacja" - 25. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów odbędzie się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w dniach 11-14 października.
Organizatorzy to: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Łodzi.
Sponsorzy: Urząd Miasta Łodzi
Patroni honorowi: Prezydent Miasta Łodzi, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

PROGRAM

11.10.2017 – 14.10.2017, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

11.10.2017
środa

18.00 Spotkanie Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów

12.10.2017
czwartek

10:00 Otwarcie konferencji
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Budynek D, II piętro

Sesja pt.: Miasto przemysłowe jako kulturowe dziedzictwo – kwestie teoretyczne [przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Torbus]

10:30 Bogusław Szmygin (Politechnika Lubelska), Anna Fortuna-Marek (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie), Andrzej Siwek (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński)
Systemowa ocena wartości jako podstawa ochrony miejskich zespołów poprzemysłowych

10:50 Waldemar J. Affelt (Politechnika Gdańska)
Techno-estetyczna i poznawcza zabytkowość konstrukcji przemysłowej

11:10 Piotr Gerber (Wrocław/Jaworzyna Śląska)
Sieć muzeów techniki na Śląsku, projekt realizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

11:30 Dyskusja, przerwa na kawę

Sesja pt.: Doświadczenia niemieckie. Pośrednictwo – waloryzacja postindustrialnego dziedzictwa przemysłowego: koncepcje i strategie
[przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski]

12:00 Paul Zalewski (Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder)
Denkmalpflegestudierende als Antrieb einer Konversion. Modelfall „Ferdinandshof” in Frankfurt/Oder

12:20 Dorothee Haffner (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Berliner Zentrum Industriekultur)
Strategien für Berlin – Das Berliner Zentrum Industriekultur

12:40 Kathrin Kruner (Technische Universität Bergakademie Freiberg)
Der Umgang mit den Hinterlassenschaften des Steinkohlenbergbaus in der DDR

13:00 Matthias Baxmann (Fachreferent Denkmale der Technik und Industrie, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Zossen)
Mezzogiorno oder Toskana? Der Niederlausitzer Industriebezirk – zur Geschichte und postindustriellen Transformation einer industrialisierten Armutsregion

13:20 Dyskusja, przerwa na kawę

Sesja pt.: Wyzwania wielkich okręgów przemysłowych [przewodnicząca – PD Dr. habil. Beate Störtkuhl]

13:50 Irma Kozina (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Obiekty poprzemysłowe Górnego Śląska: kulturowe dziedzictwo czy relikty krypto-kolonializmu? Współczesna perspektywa badawcza historii sztuki w odniesieniu do spuścizny postindustrialnej

14:10 Thomas Parent (LWL-Industriemuseums in Dortmund)
Montanreviren am Beispiel Oberschlesiens und des Ruhrgebiets

14:30 Dyskusja

15:00 Obiad

Komunikaty [przewodniczący – prof. dr hab. Piotr Korduba]
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Budynek D, II piętro

16:00 Włodzimierz Górko (Entwicklungsplanung Stadt Baden CH)
Das Erbe der postindustriellen Stadt und aktuelle Probleme der Raumplanung am Beispiel der Stadt Baden

16:10 Anne Scheinhardt (Bibliotheca Hertziana–Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom)
Konservierung–Fortschreibung –Revision. Römische Industrieensembles im Spiegel der Zeit (1870-2020)

16:20 Katarzyna Chojnacka, Justyna Rakoczy (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze)
Zabytki przemysłu i techniki z terenu dawnego województwa jeleniogórskiego –charakterystyka zasobu oraz jego problematyki konserwatorskiej. Analiza możliwych rozwiązań z propozycją koncepcji i strategii

16:30 Marta Ostrowska-Bies (Wrocław)
Nowoczesne rzeźnie w krajobrazie miast przełomu XIX i XX wieku oraz w wieku XXI

16:40 Dyskusja

Wykłady wieczorne [przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Stefański]
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Budynek D, II piętro

18:00 Ewa Chojecka (Katowice/Bielsko-Biała)
Obraz „Wielkiej Industrii” – przedmiot rozważań historii sztuki (Thomas Voßbeck i Michael Baxandall)

19:00 Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i Dietmar Popp (Herder-Institut, Marburg)
Prezentacja tomu „Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska”

20:00 Uroczysta kolacja

13.10.2017
piątek

9:30 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Budynek D, II piętro

Sesja pt.: Wyzwania wobec zachowania i rewitalizacji dziedzictwa postindustrialnego [przewodniczący – prof. dr hab. Piotr Gryglewski]

9:30 Przemysław Rafał Szymański (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz)
Trwanie i przemijanie, architektura tymczasowa w rewitalizacji zespołów poprzemysłowych

9:50 Henry Kuningas (Eesti Kunstiakadeemia Tallinn)
Remastering heritage borderland: Soviet industrial legacy in Estonia

10:10 Piotr Fiuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Łasztownia i Kępa Parnicka w Szczecinie. Rewitalizacja poprzemysłowego zespołu portowo-stoczniowego w epoce postindustrialnej

10:30 Bogusław Wowrzeczka, Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska)
Stare elektrownie – nowa energia. O „energetyzujących” właściwościach budynków dawnych elektrowni miejskich

10:50 Dyskusja, przerwa na kawę

Sesja pt.: Doświadczenia łódzkie. Architektura, urbanistyka i sztuka w procesie przemian ku społeczeństwu postindustrialnemu
[przewodnicząca – Dr. Katja Bernhardt]

11:20 Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki)
Łódzkie rezydencje fabrykanckie i ich współczesne funkcjonowanie

11:50 Julia Sowińska-Heim (Uniwersytet Łódzki)
Adaptacja do nowej funkcji dziedzictwa postindustrialnego a współczesny rozwój Łodzi

12:10 Małgorzata Wróblewska Markiewicz (Łódź)
Wokół pewnego motywu. Rola fabrycznych tekstyliów
w rozpowszechnianiu nowych tendencji stylistycznych. Geyerowskie tkaniny drukowane z lat 20. I 30. XX w.

12:30 Jerzy Głowacki, Olga Tuszyńska-Szczepaniak (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi)
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – od fabryki do muzeum

12:50 Dyskusja

13:20 Oprowadzanie po Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – oprowadza dr Michał Sierba

14:00 Obiad

15:00 Prezentacja EXPO 2022 ŁÓDŹ POLAND
prezentacja multimedialna towarzysząca konferencji
Zespół ds. Expo 2022, Departament Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Komunikaty [przewodnicząca – prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska]
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Budynek D, II piętro

15:10 Piotr Kuroczyński (Hochschule Mainz)
Intelligentes Stadtmodell Lodz – Neue Zugänge zum gebauten kulturellen Erbe

15:20 Sławomir Brzezicki (Herder-Institut, Marburg)
Dehio-Digital, konzeptionelle Überlegungen zur Weiterentwicklung des traditionsreichen „Aufnahmeformats“ des kulturellen Erbes

15:30 Andrzej Damian Borsuk (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
Idee i problematyka rewitalizacji dawnej Strefy NGL fabryki DAG Bromberg, obecnego Exploseum, oddziału Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

15:40 Błażej Ciarkowski (Uniwersytet Łódzki)
Waloryzacja (po)przemysłowego dziedzictwa architektury polskiej czasów PRL-u

15:50 Dyskusja

14.10. 2017
sobota

10:00 Objazd naukowy – rezydencje fabrykanckie i zrewitalizowane obszary przemysłowe Łodzi:
Politechnika Łódzka - oprowadza dr inż. arch. Błażej Ciarkowski
Księży Młyn - oprowadza prof. dr hab. inż. arch. Przemysław Rafał Szymański
Manufaktura - oprowadza prof. dr hab. Krzysztof Stefański

16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji