Ogłoszenie | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

Ogłoszenie

Fot. ATN

Łódzki Dom Kultury informuje wszystkie zainteresowane podmioty, że w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.ldk.lodz.pl zamieszczone zostało OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM w projekcie pn. „Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem, w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu” w ramach Projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dialog techniczny związany jest z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zaprojektowanie i wykonanie aranżacji artystycznej w patio budynku Łódzkiego Domu Kultury.
Termin składania zgłoszeń: 22.02.2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
Informacji udziela: Małgorzata Dobrakowska – Główny Specjalista - Menadżer Projektu
tel. 797 326 218; e-mail: m.dobrakowska@ldk.lodz.pl

http://bip.ldk.lodz.pl/dokumenty/ogloszenie_1_2018.pdf