Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

Są pieniądze na kulturę!

Łódzki Dom Kultury po raz szósty ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa 21 czerwca 2018 roku. Do rozdania jest 100 tysięcy zł.
Łódzki Dom Kultury w 2018 roku po raz szósty ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczy realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Priorytetem realizacji zadań jest zapewnienie rozwoju zainteresowań i zaspokojenie potrzeb edukacyjno-artystycznych dzieci i seniorów poprzez działania, które będą uzupełnieniem realizowanych przez Łódzki Dom Kultury projektów: „Kolorowa lokomotywa” i „Przystanek 60+”. Celem jest również podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.
Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2018 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł.
Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 21 czerwca 2018 r., do godz. 16.00

Kontakt w sprawach:
• merytorycznych – Zyta Solarska tel. 797 326 230, z.solarska@ldk.lodz.pl; Ewa Kowalska tel. 797 326 227; inicjatywy@ldk.lodz.pl
• formalno-rachunkowych – Grażyna Stepińska-Marciniak tel. 797 326 178, g.marciniak@ldk.lodz.pl


W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ - FORMULARZE

Kategoria

Wiadomości