Miasto przyszłości - miasto kreacji: Maciej Dydo [DEBATA] | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

Miasto przyszłości - miasto kreacji: Maciej Dydo [DEBATA]

MIASTA PRZYSZŁOŚCI/DEBATA. Trwają przygotowania do debaty Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, związanej z obecnością miasta w sieci miast kreatywnych UNESCO i pracami nad Strategią Filmu Miasta Łodzi, której partnerujemy medialnie. O audiowizualności jako ważnej kategorii, która posłużyć może określeniu relacji filmowych tradycji miast z ich teraźniejszością pisze kolejny z gości debaty – Maciej Dydo, prawnik i filmoznawca, dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, nowy koordynator projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO.
Miasto kreatywne dysponuje narzędziami i systemami, których potrzebuje, aby reagować na szybko zmieniające się okoliczności świata. Przekształca się w habitat przyszłości i pokazuje, że każdy podmiot może pełnić rolę w kształtowaniu nowych narracji i nowego społeczeństwa. Stanowi przestrzeń debaty, buduje warunki do podnoszenia konkurencyjności funkcjonujących w jego ramach przedsiębiorców kreatywnych, zapewnia swobodę artystycznego wyrazu oraz udostępnia infrastrukturę niezbędną do rozwoju innowacyjnych projektów. Uzyskując tytuł Miasta Filmu UNESCO w 2017 roku Łódź zyskała możliwość uwolnienia potencjału, który powinien przynieść korzyści samemu miastu, branży audiowizualnej oraz szeroko rozumianemu sektorowi kultury w skali całego kraju, w Europie i na świecie.

Przygotowywana obecnie strategia Łodzi jako Miasta Filmu jest racjonalnym wyborem jednego z wektorów rozwoju biorąc pod uwagę trendy oraz dynamicznie zmieniający się pejzaż sektora audiowizualnego na świecie. Obiektywnej weryfikacji dokonała  tej sferze także pandemia. Filmy, seriale, gry wideo stały się głównym źródłem rozrywki w miesiącach izolacji. Na rynek europejski weszło wiele międzynarodowych platform oferujących wideo na żądanie. Zachwianiu uległy tradycyjne modele produkcji i dystrybucji filmów. W tych okolicznościach dla Łodzi szansą i wyzwaniem jest stworzenie warunków do inwestowania w treści, talenty, promocję, dystrybucję, innowacje i technologie audiowizualne.

Podjęte dzisiaj działania będą decydować o identyfikacji Łodzi jako Cinemapolis w przyszłości. Łódź powinna sprzyjać innowacyjności w sektorze audiowizualnym, umożliwiać w swojej przestrzeni dostęp do unikalnych treści, być liderem w zakresie transformacji cyfrowej i ekologicznej, wreszcie co w pandemii jest wyjątkowo istotne, otoczyć szczególną opieką przedsiębiorstwa i instytucje audiowizualne, kina, archiwa, dokonać racjonalnej rewitalizacji spuścizny i dorobku Łodzi filmowej. Łódź jako Cinemapolis winna mieć imperatyw wdrożenia w życie idei creative placemakingu, traktując film i szeroko pojętą audiowizualność jako czynnik kształtujący decyzje w obszarach edukacji, rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury.

Maciej Dydo - dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, nowy koordynator projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO.


- - 


Tekst pochodzi z "Kalejdoskopu" 04/21. Jego szczegóły w sekcji Podobne artykuły.  

Kategoria

Inne