Ministerstwo kultury wyjaśnia | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

Ministerstwo kultury wyjaśnia

Po naszym artykule „Ministerstwo o NCKF” przedstawiającym oświadczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatytułowane „Inwestycja w Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi opóźniona mimo dotacji z MKiDN” resort kultury przesłał wyjaśnienie. Oto jego treść:

15 z 25 milionów, czyli kulisy dotacji MKIDN dla Narodowego Centrum Kultury Filmowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśnia, że przywoływana w komunikacie  pt. Inwestycja w Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi opóźniona mimo dotacji z MKIDN  z dn. 15 lipca 2019 r. kwota 25,8 mln zł to całkowita wartość dofinansowania z MKIDN na projekt  pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Z kwoty 25,8 mln zł wydano już 5,5 mln zł netto. W trakcie realizacji są zakupy za 8,6 mln zł netto. Ostatnia część dotacji, ok. 1,2 mln zł netto, jest przeznaczona na zakupy techniczne związane  z udostępnieniem NCKF dla odwiedzających i została zaplanowana na 2020 r.  

Kwota ok. 15 mln zł to wartość brutto (ok. 11,8 mln zł netto) części projektu połączonej we wspólnym przetargu z trzema projektami finansowanymi przez inne podmioty. Obejmuje ona zakup sprzętu  i wyposażenia na wystawę pn. Kino Polonia oraz sprzętu i wyposażenia na cele edukacji filmowej.

Jednocześnie MKIDN informuje, że w studium wykonalności projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, beneficjent wskazał, że realizuje wiele projektów synergicznych/komplementarnych do projektu POIiŚ, ale: „Wymienione projekty są komplementarne z projektem „Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi”. Każdy projekt stanowi jednak wyodrębnioną spójną całość pozwalającą na dostarczenie wyodrębnionych specyficznych produktów i usług.”

W poz. 6.3.1. studium wykonalności znajduje się również następujący cytat (str. 132): „Zrewitalizowane pomieszczenia kompleksu EC-1 Wschód są gotowe na wprowadzenie zaplanowanego w projekcie sprzętu i wyposażenia oraz udostępnienia oferty odwiedzającym”.Prezentujemy też przesłane przez ministerstwo fragmenty dokumentów aplikacyjnych złożonych przez władze Łodzi w sprawie dofinansowania wystawy (ścieżki dydaktycznej) „Kino Polonia” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kategoria

Film