NCKF się oddala | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

NCKF się oddala

Przetarg „Przebudowa i wyposażenie EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej” zostanie unieważniony. Jedyna zgłoszona oferta o 50 mln zł przekroczyła szacunkowe koszty wykonania wystaw i wnętrz oraz dostawy sprzętu wystawienniczego i treści audiowizualnych. Nie udało się pozyskać dodatkowych pieniędzy od organizatorów NCKF: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani Gminy Łódź.
Ofertę wynoszącą ponad 85,5 mln zł netto zgłosiło Konsorcjum Firm: WARBUD S.A. i Perfect Displays Sp. z o.o. WARBUD S.A. jest liderem wśród firm budowlanych w Polsce. Wśród blisko 500 realizacji są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Szacunek przygotowany przez działającego na zlecenie NCKF projektanta, firmę nsMoonStudio, wyniósł 36 mln zł netto.

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” wdroży teraz alternatywny plan realizacji Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Dużą część szacowanych kosztów inwestycji miały pokryć środki unijne (reszta pozostawała w gestii miasta). Dlatego niezwłocznie zostaną przedłożone wnioski (ministerstwu kultury i Urzędowi Marszałkowskiemu) o maksymalne przedłużenie projektów unijnych, co pozwoli na ogłoszenie nowego przetargu i pozyskanie oferentów w ramach ponownego postępowania. Nie wiadomo zatem, czy do kolejnego przetargu w ogóle dojdzie. Udostępnienie NCKF w całości pierwotnie planowano do końca 2020 roku. Z powodu odwołania przetargu termin ten z pewnością nie zostanie dotrzymany.

– Mając przekonanie o doniosłości i innowacyjności przedsięwzięcia, wpisującego się w dziedzictwo Łodzi – Miasta UNESCO Filmu, nowy przetarg opracujemy tak, aby w pełni wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia – mówi Rafał Syska, dyrektor NCKF. – Opracowano szczegółowy scenariusz wystaw i Program Funkcjonalno-Użytkowy, z powodzeniem przeprowadzono konkurs wnętrzarsko-wystawienniczy i stworzono wyjątkowy projekt wykonawczy, pozyskano siedem tysięcy eksponatów, zakupiono część wyposażenia pracowni badawczej, a także opracowano programy edukacji audiowizualnej oraz zakupiono licencje do niemal całego dziedzictwa kinematograficznego Polski. Wszystkie te dokumenty stanowią podstawę do realizacji unikatowego w skali Europy przedsięwzięcia.

bos.

Kategoria

Film