Postęp w sprawie NCKF | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =

Postęp w sprawie NCKF

Z powodu trudności z finansowaniem inwestycji Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie powstawało etapami. Po dwóch nieudanych przetargach przebudowę wybranych przestrzeni NCKF powierzono z wolnej ręki łódzkiej firmie Pagma-Bud. Jej zadaniem jest stworzenie wystawy stałej „Kino Polonia” oraz części obiektu dedykowanej edukacji filmowej. Wartość prac wyniesie blisko 19 mln zł, czas wykonania – rok.
Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którym dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zaistniałej sytuacji ministerstwo musiało wyrazić zgodę na przedłużenie realizacji inwestycji do 30 czerwca 2023 r.

Ścieżka dydaktyczna poświęcona historii kina polskiego „Kino Polonia” będzie koncentrować się na ewolucji polskiej kinematografii. Zaprezentowane zostaną m.in. eksponaty związane z najistotniejszymi dla polskiej kultury filmowej produkcjami, takimi jak: „Krzyżacy” w reż. Aleksandra Forda, „Potop” w reż. Jerzego Hoffmana, „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego, „Seksmisja” i „Kingsajz” Juliusza Machulskiego czy arcydziełami Wojciecha Hasa – „Rękopisem znalezionym w Saragossie” i „Lalką”. To pierwsza w Polsce stała wystawa poświęcona historii polskiej kinematografii. – Punktem wyjścia jest kultura filmowa – historia kina na ziemiach polskich opowiedziana z perspektywy widza – wyjaśnia Piotr Kulesza, kurator wystawy. –  Biorąc pod uwagę rolę filmu w kulturze, będzie to tak naprawdę historia Polski opowiedziana poprzez kino, kulturę filmową.

Wystawa „Kino Polonia” znajdzie się w przestrzeni pierwotnie przeznaczonej na tzw. teatr dźwięku, czyli miejsce, gdzie miała być nagrywana muzyka filmowa. Pomieszczenie ma ponad 14 m wysokości i powierzchnię prawie 500 m kw. Dlatego wraz ze zmianą przeznaczenia trzeba dokonać przystosowania obiektu do nowych funkcji. Docelowo komunikacja odbywać się będzie po antresolach na trzech poziomach wokół ścian sali, a opowieść rozwijać chronologicznie, ale nie według tytułów czy osób, a poprzez zjawiska. W hali zaprojektowany został tzw. element centralny w postaci efektownego wydłużonego kryształu – białej bryły od podłogi aż po sufit. W nim również znajdą się elementy wystawy.

Przestrzeń edukacyjną pomyślano jako kompleks studiów związanych z poszczególnymi fazami tworzenia filmu, nowoczesne zaplecze technologiczne, aby zwiedzający mogli uczestniczyć w tworzeniu filmu i dzięki temu lepiej go poznali.

Ekspozycję stałą NCKF dopełniać będą jeszcze dwie ścieżki dydaktyczne „Materia kina” i „Mechaniczne oko”. „Materia kina” będzie interaktywną wędrówką przez kolejne etapy powstawania filmu: od pomysłu i scenariusza, przez planowanie budżetu, dobór obsady, przygotowanie kostiumów, budowę dekoracji i pracę na planie zdjęciowym, po prace postprodukcyjne. Wystawa „Mechaniczne oko” to w założeniu multimedialna podróż w czasie z ery kina cyfrowego, przez epokę taśm i projektorów analogowych, do początków kinematografii i XIX-wiecznej kultury audiowizualnej. Na wystawie zostaną zaprezentowane oryginalne eksponaty i interaktywne repliki, multimedialne instalacje i projekcje przestrzenne. Oprócz tego w NCKF mają się znaleźć trzy sale kinowe i wiele przestrzeni wspólnych oraz ciągów komunikacyjnych.

Inwestycja prowadzona będzie w etapach. Przewiduje się wykonanie wszystkich kluczowych funkcjonalności NCKF w latach 2021-2023. Na realizację kolejnych wystaw i elementów NCKF ogłaszane będą osobne przetargi. Obecnie trwają prace nad pozyskaniem finansowania dla wystawy „Materia Kina” i zespołu trzech sal kinowych, a w kolejnych latach – trzeciej wystawy „Mechaniczne Oko”, Pracowni Badawczej i przestrzeni wspólnych.

Kategoria

Film