RUSZYŁY KONKURSY SPP ODDZIAŁU W ŁODZI I DOMU LITERATURY | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

RUSZYŁY KONKURSY SPP ODDZIAŁU W ŁODZI I DOMU LITERATURY

Zgodnie z wieloletnią tradycją Dom Literatury organizuje kilka konkursów literackich. Są już daty i regulaminy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa Dominiaka "Moje świata widzenie", Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego i Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina. 
1. XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka "Moje świata widzenie" adresowana jest do twórców  w wieku 16-30 lat. Zgodnie z regulaminem nadsyłają oni zestawy trzech wierszy w języku polskim. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 października. Adres do przesyłania zgłoszeń: dominiak.konkurs@gmail.com

Warto zwrócić uwagę na punkt regulaminu mówiący o kodowaniu prac nadsyłanych drogą mailową - Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany tym godłem. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [i tutaj godło]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

Czyli uczestnik przesyła 3 pliki o nazwach: [Godło], [Godło] - rozwiązanie godła i [Oświadczenie RODO - [Godlo]. Na przykład przy godle Reymont pliki nazywałyby się odpowiednie: Reymont, Reymont - rozwiązanie godła, Oświadczenie RODO - Reymont.

2. Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego - zgłoszenia do 24 września należy przesyłać na adres: sulkowski.konkurs@gmail.com
 
Tu także warto zacytować regulamin: Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany tym godłem. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [i tutaj godło]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

Sytuacja analogiczna jak w pierwszym konkursie.

3. XXVII Ogólnopolski Konkurs im. Jacka Bierezina dla poetów przed debiutem książkowym. Prace konkursowe należy przesyłać do 24 września na adres: bierezin@gmail.com


Warto zwrócić uwagę na punkt regulaminu mówiący o kodowaniu prac nadsyłanych drogą mailową - Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany według schematu: [Godło] - [Tytul pracy]. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [i tutaj godło]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

Czyli uczestnik przesyła 3 pliki o nazwach: [Godło] - [Tytuł tomu], [Godło] - rozwiązanie godła i [Oświadczenie RODO - [Godlo]. Na przykład przy godle Reymont i tomiku zatytułowanym "Ziemia O" pliki nazywałyby się odpowiednie: Reymont - Ziemia O, Reymont - rozwiązanie godła, Oświadczenie RODO - Reymont.


Więcej informacji na stronach i profilach organizatora.

Kategoria

Literatura

Do pobrania

21Dom Literatury (Pobrań: 16)