Złote Ekslibrisy przyznane | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =

Złote Ekslibrisy przyznane

Za Najlepszą Książkę o Łodzi jury Nagrody „Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” uznało publikację Marcina Jakuba Szymańskiego pt. „Łódź na wodach dziejów - biografia miasta”.
Wśród laureatów 28. Edycji Nagrody oraz 11. Edycji Nagrody Superekslibris znaleźli się także:
W kategorii: Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej jurorzy uhonorowali Romana Kubiaka, autora pracy pt. „Między Nerem a Dobrzynką - dzieje Ksawerowa, Widzewa, Woli Zaradzyńskiej, Teklina, Żdżar, Dąbrowy, Nowej Gadki”.
W kategorii: Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi uznanie jurorów zdobyła publikacja autorstwa Artura Ruska i Agnieszki Urazińskiej pt. „Włókiennicza”.
W kategorii: Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej tym razem nagrody nie przyznano.
Jury oceniało 38 tytułów wydanych w 2019 r. i nominowanych do Nagrody.
Nagrodę Superekslibris przyznano profesor Krystynie Radziszewskiej i doktor Ewie Wiatr z Uniwersytetu Łódzkiego za całokształt dotychczasowych publikacji, a także redaktorowi naczelnemu „Gazety Kulturalnej”  - Andrzejowi Dębkowskiemu. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 1996 r. w Zelowie.

Kategoria

Literatura