Żywa kronika Łodzi | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

Żywa kronika Łodzi

Publikacja "Łodzianie o sobie i mieście - żywa kronika Łodzi" właśnie została wydana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ze wspomnieniami Łodzian, spisanymi dzięki udziałowi w tym projekcie, można się już zapoznać na stronie internetowej Biblioteki. 
Akcja "Łodzianie o sobie i mieście - żywa kronika Łodzi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej" wpisuje się w stuletnią tradycję biblioteki związaną z gromadzeniem dokumentów dotyczących Łodzi. Wspomnienia spisane przez łodzian mają szczególną rangę. Każda z prac to świadectwo życia miasta i jego mieszkańców zarejestrowane przez naocznych świadków omawianych wydarzeń. To opisy miejsc i zdarzeń przekazane nam przez osoby, dla których omawiane zagadnienia miały szczególne znaczenie. To okruchy pamięci, uczuć, doznań, które są specyficzne dla osób je opisujących. Z tego właśnie względu prace nadesłane do Biblioteki stanowią wielką wartość dokumentalną, a z upływem czasu ich znaczenie będzie coraz większe. Musimy pamiętać, że historia miasta to nie tylko wydarzenia fundamentalne, dotyczące całej aglomeracji, to przede wszystkim dzieje poszczególnych osób związanych z naszym regionem.

Link do publikacji: https://www.wbp.lodz.pl/pliki/zywa-kronika_2019.pdf

mat.nadesłane

Kategoria

Literatura
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.