Muzea | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
W ostatnim czasie zmieniły się składy rad Muzeum Sztuki w Łodzi i Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
"Awangardowe muzeum" – pod redakcją Jarosława Suchana i Agnieszki Pindery – to pierwsza publikacja, która pozwala rozpoznać awangardową autoinstytucjonalizację jako odrębne i swoiste zjawisko. Proponuje porównanie kilku awangardowych (para)instytucji powstałych między I a II wojną światową. Wydawcą jest Muzeum Sztuki.
Działalność muzeum to nie tylko wystawy, ale także pasjonująca, ukryta przed oczami zwiedzających praca nad ochroną muzealnych obiektów. Dzięki doposażeniu Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi możliwe będzie sprawne i zgodne ze sztuką konserwatorską przygotowanie obiektów z muzealnej kolekcji do prezentacji na organizowanych przez instytucję nowych wystawach czasowych i stałych.
Pandemia, jej ekonomiczne konsekwencje, a także związane z nią ograniczenia, zmuszają muzea i galerie do przemyślenia sposobu działania. Również kryzys klimatyczny – degradacja naturalnego środowiska wywołana nadprodukcją i masowym transportem – skłania do bardziej odpowiedzialnego planowania przyszłych projektów.
Trzy prace prezentowane na 16. Międzynarodowym Triennale Tkaniny i jedna pokazywana w ramach wystawy „Dialogi – poza granicami” trafiły właśnie do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dzieła wzbogacą zbiory współczesnej tkaniny artystycznej.
Dobiegły końca prace renowacyjne zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej. Modernizacja kosztowała 220 000 zł i objęła odnowienie elewacji budynku, renowację stolarki drzwiowej i okiennej, obróbki blacharskie, naprawę cokołów i schodów.
Nie wychodząc z domu, można wybrać się na wycieczkę śladami rodziny Geyerów. E-przewodnik – nowa propozycja Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – to narzędzie online umożliwiające zwiedzanie zabytkowych budynków Białej Fabryki i jej okolic pełnej śladów działalności fabrykanckiej rodziny Geyerów.
MIEJSCE. O planach przywrócenia neogotyckiemu pałacowi z 1903 roku (od 1982 roku siedzibie Muzeum Regionalnego w Brzezinach) pierwotnego wyglądu pisaliśmy osiem lat temu. Wtedy obiekt udostępniono publiczności po generalnym remoncie wnętrz, zakończonym jesienią 2011, a dyrektor Paweł Zybała zapowiadał kolejny etap rewitalizacji – bryły i otoczenia brzezińskiego zabytku.  Pisze Monika Nowakowska.
od 17 PAŹDZIERNIKA 2020

Ziemia (p)oddana

To tytuł nowej wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, czynnej od 17 października. W role kuratorów i artystów wcielili się młodzi ludzie - tkanina artystyczna staje się medium przekazującym krzyk młodego pokolenia mieszkańców Ziemi.
Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał umowę na dofinansowanie rewitalizacji siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13. Łączna wartość inwestycji wyniesie prawie 8 mln zł - wartość unijnego dofinansowania to 4,76 mln zł.