Angażują publiczność | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Angażują publiczność

Doroczna Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych trwa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (16-17 października). Poświęcona została partycypacji. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę może pełnić publiczność w muzeum.
Doroczna Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych trwa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (16-17 października). Poświęcona została partycypacji. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę może pełnić publiczność w muzeum. Ogólnopolską konferencję w szczególności poświęcono programom edukacyjnym, wystawom, strategiom kolekcjonerskim, dokumentacyjnym i badawczym, które organizowane są wokół idei zaangażowania publiczności w projektowanie działalności instytucji kultury. Muzealników interesuje również potencjał nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacyjnych metod zarządzania i zasad projektowania, które wspomagają przekształcanie muzeów w instytucje wymieniające wiedzę i doświadczenia z użytkownikami.

Organizatorami konferencji są: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Łódzki Dom Kultury i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.