Muzeum doskonałe | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

Muzeum doskonałe

Wyniki badań studentów Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego mają pomóc w stworzeniu koncepcji nowoczesnej placówki wystawienniczo-edukacyjnej w Pradze: Narodowego Muzeum Filmowego (Národnífilmové muzeum – NaFilM).
Członkowie Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali publikację „Strategie wystawiennicze wybranych placówek muzealnych. Studia przypadków”. Praca gromadzi doświadczenia dotyczące lokalnych działań z zakresu edukacji filmowej oraz strategii wystawienniczych wybranych placówek muzealnych. Wyniki badań mają pomóc w stworzeniu koncepcji nowoczesnej placówki wystawienniczo-edukacyjnej w Pradze: Narodowego Muzeum Filmowego (Národnífilmové muzeum – NaFilM).

Publikacja powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego ThinkFilm realizowanego dzięki programowi Erasmus+, Strategic Partnership for Youth na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci z Koła Naukowego Filmoznawców UŁ współpracowali z kolegami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Middlesex w Londynie oraz Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Członkowie KNF odwiedzili kilka instytucji w Polsce (oraz jedną zagraniczną) i zebrali swoje obserwacje w formie notatki, przyglądając się nie tylko strategiom wystawienniczym, ale również zwracając uwagę na istotne kwestie, takie jak dostępność przestrzeni muzealnych dla osób niepełnosprawnych, działania promocyjne oraz finansowanie jednostek. Ze względu na przyjętą skrótową formę opracowania te nie pretendują do miana wyczerpujących raportów, a raczej stanowią przyczynek do dalszych analiz. Nie należy ich zatem postrzegać jako wyrokujących, choć zawarte w nich uwagi krytyczne mogą przyczynić się do ulepszenia istniejących muzeów oraz – w ramach przyjętego przez zespół badawczy celu – wspomóc nowopowstające inicjatywy. Poza wartością naukową publikacja może być postrzegana jako zbiór wskazówek, które muzea warto uwzględnić, na przykład planując weekendowe podróże.  

Publikacja jest dostępna tutaj i tutaj

Kategoria

Muzea