Wieczór literatury żydowskiej | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

Wieczór literatury żydowskiej

Spotkanie, podczas którego zostaną odczytane utwory grupy artystyczno-literackiej Jung-Idisz w językach jidysz i polskim oraz przedstawione postaci z kręgu łódzkiej literatury żydowskiej okresu międzywojnia.
„Wieczór literatury żydowskiej” poświęcony pierwszej publikacji łódzkiej grupy literacko-artystycznej Jung-Idisz. W wydanym przez Muzeum Miasta Łodzi reprincie oryginalnych zeszytów w języku jidysz zostały zawarte w tłumaczeniu na język polski poezje, manifesty grupy oraz teksty teoretyczne autorów takich jak Mosze Broderzon, Icchak Kacenelson, Marek Szwarc, Jankiel Adler.

Założenia programowe młodych twórców oscylowały wokół zagadnień „początku”, „zmiany”, „wieczności”, jednak nade wszystko literaci podkreślali przywiązanie do kultury jidysz i języka, którym przez kilka wieków posługiwali się ich rodzice, dziadkowie, praojcowie na terenie środkowo-wschodniej Europy.

— Unikatowy reprint jest wynikiem współpracy badaczy twórczości łódzkiej grupy z różnych ośrodków akademickich, instytucji w Polsce i za granicą, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego polskich Żydów, próbujących ocalić pamięć o nieistniejącym już świecie —wyjaśnia Adam Klimczak, p.o. Kierownika Działu Historii Muzeum Miasta Łodzi.

To także szansa, by porozmawiać z obecną podczas prelekcji tłumaczką z języka jidysz na język polski Joanną Lisek, której przekłady utworów literackich wydawnictwa grupy Jung -Idisz zostaną przytoczone podczas wieczoru.