Freedom Jazz Festival | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

Freedom Jazz Festival

Koncert Adama Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska w cyklu Jazz i Sacrum w kościele pw. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi. Następnego dnia w hotelu Andel's Fisz Emade Tworzywo zaprezentują materiał z albumu „Radar”, a Barbara Wrońska wykona utwory ze swojej solowej płyty „Dom z ognia”.
8 listopada g. 19, kościół pw. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, plac Niepodległości 1

Główną ideą Jazz Sacrum jest propagowanie jazzu i polskich inspiracji muzycznych pochodzących zarówno z muzyki ludowej, jak i muzyki sakralnej.

Adam Strug to śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. Repertuar zespołu stanowią dawne polskie pieśni religijne i świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich północno-wschodniego Mazowsza. Zespół posługuje się skalami wcześniejszymi niż powszechnie używana dziś skala dur-moll, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze. Ustna tradycja kontynuowana przez Monodię to: pieśni rycerstwa, barokowe piety, śpiewane moralitety XVIII wieku, romantyczne pieśni dewocyjne, oraz utwory nieskodyfikowane, będące wyrazem pobożności ludowej. Zespół czerpie z używanego po dziś dzień na północnym Mazowszu „Śpiewnika Kellera” (1870), liczącego 1102 pieśni na cały rok liturgiczny, ale bez zapisu nutowego. Średniowieczne anonimy, sąsiadują tu z wierszami Kochanowskiego, Wujka, Bolesławiusza, Trembeckiego, Żabczyca, Naborowskiego, Krasickiego i Karpińskiego. Świecką część repertuaru Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i historyczne. Zespół dba o to, by w miarę możliwości przełamywać formułę koncertową. Często rezygnuje ze sceny i nagłośnienia na rzecz niestandardowych przestrzeni z naturalną akustyką.

9 listopada g. 19, hotel Andel's, ul. Ogrodowa 17

Fisz Emade Tworzywo są ważnymi postaciami rodzimej sceny alternatywnej. Do ich najświeższych osiągnięć należą utwory nostalgiczne, inteligentne i dojrzałe, które wydali pod nazwą „Radar”. Bracia Waglewscy to muzycy szczególnie wyczuleni na to, co dzieje się w otaczającej nas rzeczywistości. Muzycznie Tworzywo nieustannie ewoluuje i otwiera się na eklektyczne inspiracje. Na płycie „Radar” utwory stylistycznie bliskie muzyce lat 80., disco i elementom rocka, wykorzystujące syntezatorowe brzmienia i gitarowe granie. Jest w nich przestrzeń, liryzm i sensualność.

Barbara Wrońska od lat działa na polskiej scenie alternatywnej, tworząc z siostrą Zuzanną Ballady i Romanse i zasilając zespół Pustki. Podczas koncertu w hotelu Andel's artystka zaśpiewa utwory ze swojego pierwszego solowego albumu „Dom z ognia”. Utwory zebrane na tej płycie są różnorodne i melodyjne, a inspiracje latami 60. spotykają się tam z elektroniką.