Miejsce kobiety | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Miejsce kobiety

Praca Barbary Kaczorowskiej

"De terra" Barbara Kaczorowska / "Sub rosa" Beata Marcinkowska - otwarcie wystawy prac dwóch artystek 10 I o godz. 17.
Wystawa „De Terra. Sub Rosa” jest spotkaniem w przestrzeni galeryjnej sztuki dwóch artystek, które z różnych perspektyw pragną odnieść się do miejsca, jakie zajmuje w obecnej rzeczywistości kobieta. Mimo pracy w odmiennych technikach (zgodnych z naturą i tych wynikających z wytwórstwa człowieka) oraz akcentowania różnych cech poznania (jawność, oczywistość oraz to co ukryte i intymne) tworzą opowieść o przestrzeni w której żyje kobieta, o jej ciele, osobowości i emocjach.

Barbara Kaczorowska (de terra – niełatwe relacje z miejscem) za swój wiodący materiał twórczy uznała ziemię. Ta pobierana zawsze z miejsca, które aktualnie bada artystka, bądź w którym właśnie prowadzi swoje warsztaty i akcje artystyczne, za każdym razem (czy to w formie materiału potrzebnego do stworzenia portretu czy instalacji) zadziwia różnorodnością struktury, faktury i koloru. Poruszana tematyka tożsamości, indywidualnych biografii, historii osób, konkretnego miejsca na świecie realizowana jest za pomocą różnych technik: instalacji in situ, książek artystycznych czy portretów malowanych ziemią. Artystka przez stosowany materiał metaforycznie uwidacznia, jak delikatnym i niekiedy podatnym na wymazanie, zapominanie bywa wizerunek kobiety.

Beata Marcinkowska (sub rosa – niełatwe relacje z ciałem) stworzy instalację, aranżację przestrzenną, która będzie prowokować do doświadczania obszaru wykreowanego przez artystkę, wchodzenia w interakcję materialnie i dyskursywnie z przedmiotami symbolicznie opowiadającymi o kobiecym ciele i jego seksualności. W celu wydobycia za pomocą jednego przedmiotu symbolicznego, tych wciąż koegzystujących sposobów postrzegania ciała, Marcinkowska sięgnęła do kobiecej szafy. Za odpowiednią wizytówkę swoich działań przyjęła gorset. Dokonując dekonstrukcji i destrukcji dotychczasowych opresyjnych i stereotypowych modeli kobiecości, artystka przyjmuje niestandardowe kanony rozmiarów tej części bielizny. Te nie są już w stanie opresyjnie ścisnąć damskiego tułowia, za czym idzie opowieść o akceptacji, a zarazem niezafałszowanej, uniwersalnej kobiecości.


Dominika Pawełczyk


Barbara Kaczorowska. Mieszka i pracuje w Łodzi i Toruniu. Artystka wizualna i edukatorka. Zajmuje się sztuką książki, obiektem, performance, akcjami, nowymi mediami. Swoje zainteresowania artystyczne lokuje na granicy sztuki i edukacji. Jest autorką wielu projektów, warsztatów artystyczno-edukacyjnych, przedsięwzięć mix- i intermedialnych, współautorką i współprowadzącą program o sztuce współczesnej „Kulturanek” (reż. A. Frątczak) – TVP Kultura. Uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Holandii, Izraelu, Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Ukrainie. Od 2008 roku prowadzi projekt „Bedeker z Ziemi”, efektem, którego powstaje, ciągle powiększający się, zbiór „artystycznych przewodników” ― książek artystycznych z różnych miejsc świata. Karty każdej książki są autorską, artystyczną wypowiedzią osób żyjących lub przebywających w danym miejscu podczas realizacji projektu. Poruszanymi tematami zawsze są tożsamość, indywidualna biografia, historia znalezienia się danej osoby w konkretnym miejscu. Tematy te są badane przez artystkę, przy użyciu nietypowej autorskiej techniki - malarstwa ziemią.
Adiunkt w Katedrze Edukacji Wizualnej, Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu arteterapii i edukacji artystycznej. Prowadzi liczne działania edukacyjne z publicznością Muzeum Sztuki w Łodzi.  Szczególny akcent kładzie na żywy i autentyczny kontakt z odbiorcami, za idealną uznając sytuację, kiedy są oni sprowokowani do współtworzenia.


Beata Marcinkowska. Artystka intermedialna, animatorka sztuki. Doktor sztuki w dyscyplinie sztuki piękne. W swojej twórczości artystycznej zajmuje się różnorodnymi aspektami życia współczesnego człowieka, jego tożsamości i przypisanych jej kulturowo cech, a także symboliki ciała w dzisiejszych czasach. Realizuje własne projekty artystyczne – obiekty, instalacje, kolaże, land art i performance. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz akcjach artystycznych, działaniach transmedialnych i sitespecific w Polsce, Holandii, Belgii, Bułgarii, Danii, Kanadzie.
Projektuje i prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizuje autorskie projekty artystyczno - społeczne na rzecz mieszkańców Łodzi, takie jak: Przytul sztukę czy Bałuckie Opowieści. Prowadziła projekty badawcze analizujące przygotowanie do pełnego i aktywnego odbioru sztuki współczesnej wśród dzieci i młodzieży, poszukujące odpowiedniego kierunku rozwoju edukacji artystycznej w kontekście nowych mediów i tendencji intermedialnych. Jest również autorką i współautorką licznych publikacji, w tym podręczników i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży wydanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN oraz WSiP.
Jest członkinią Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja, a także Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA (International Society Education through Art afiliowanego przy UNESCO), w którym w latach 2014 - 18 pełniła funkcję sekretarza. Od 2018 roku działa z międzypokoleniową grupą artystek i teoretyczek sztuki „Frakcja” – założoną w 2016 roku w Łodzi.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, gdzie kieruje Katedrą Edukacji Artystycznej w Instytucie Animacji i Edukacji Artystycznej.
Pole jej zainteresowań obejmuje zagadnienia rozwoju osobistego, pogłębiania uważności oraz świadomości własnego ciała i głosu. W wolnym czasie praktykuje jogę oraz tai chi.