O miłości w Galerii Logosu | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

O miłości w Galerii Logosu

Europejskie Centrum Kultury LOGOS zaprasza na wystawę witraży i obrazów Alii Üstek "Światłem Miłości tchnione". Otwarcie 25 X o godz. 12.
Twórczość  Alii Üstek to piękne wezwanie do zanurzenia się w Sacrum. Poszukiwanie formy, by dać coraz doskonalszy wyraz Prawdzie i Pięknu. To celebrowanie głębokiej relacji duchowej między artystką a Bogiem. Aktowi twórczemu Alii Üstek towarzyszy przesłanie, by wiernym uchylać Nieba, przybliżać Boga, zachęcać do nieustannego pogłębiania modlitwy, rozsiewać ziarno Dobrej Nowiny.  Zobrazować przekaz kierowany z Niebios  za pomocą uniwersalnego języka, jakim jest piękno wysmakowanej sztuki.
Obrazy Alii Üstek są wyrazem relacji między dziełem powstałym z natchnienia Ducha Świętego a wiernym, któremu obraz towarzyszy podczas modlitw i kontemplacji. Owocem jest więź, jaka nawiązuje się między artystką, odbiorcą jej dzieła a Bogiem.

Akt twórczy artystki wyraża to, co jest nieuchwytne, bo przejawiające się w sferze metafizycznej i mistycznej. To akt ucieleśnienia Słowa, modlitwy, wizji; próby wyrażenia Miłości, dobrej woli, przekutych w formę plastyczną dostępną dla ludzkiej percepcji.

Obrazy artystki stanowią „okno” do innej przestrzeni, sięgającej do głębi duchowej, do Sacrum. Alia Üstek pragnie przemawiać swoją twórczością do wszystkich osób zaangażowanych duchowo, jak również do tych, dla których owa droga dopiero może się otworzyć. Zdaniem Artystki, piękno, stanowi pomost do Światła, Miłości, Prawdy, Nadziei i Pokoju, których źródłem i istotą jest sam Bóg-Stwórca Wszechświata. Dzieła sakralne Alii Üstek mieszkają w przestrzeni Sanktuarium, uczestniczą w celebrowaniu Mszy Świętych oraz w ważnych wydarzeniach religijnych. Jej dzieła wzruszają i zachwycają swym pięknem, poruszają emocje, przemawiają do serc, do głębi duszy, skłaniają do kontemplacji, urzekają swym mistycyzmem. Jej malarstwo, witraż, ilustracja i rzeźba, wzbogacają dziedzictwo sztuki chrześcijańskiej w najpiękniejsze dzieła tworzone z miłością na chwałę Boga.