Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
RECENZJA. Po przerwie ożyła łódzka supergrupa Już Nie Żyjesz i zaserwowała nowy materiał: trzeci w ogóle, a pierwszy koncepcyjny album „Tragedia”. Pisze Rafał Gawin.
Artystka była przyjemnie zaskoczona, że na wernisaż jej pierwszej indywidualnej wystawy w Polsce przyszło tak wiele osób. Galeria Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie wypełniła się po brzegi gośćmi, którym nie przeszkadzało, że był środek tygodnia, późna pora i niezbyt sprzyjająca pogoda.
FELIETON. Trochę to może pokrętne stwierdzenie, ale komiks otarł się ostatnio o Nagrodę Nobla. A właściwie o laureatkę tego prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie literatury. Pisze Piotr Kasiński. 
Uroczystym otwarciem głównego wejścia do Łódzkiego Domu Kultury zainaugurowano poszerzoną działalność Regionalnej Informacji Kulturalnej, punktu kasowego oraz systemu rezerwacji online.
FELIETON. „Utracić na zawsze – nie mogłem zrozumieć tej sprzeczności i ćwiczyłem się w bólu znoszenia jej” – pisze Marcel Proust w „Wahaniach serca”. O osobistej recepcji dzieł Prousta pisze Łukasz Maciejewski.

FELIETON. Hamburg nie jest piękny, ale bogaty; handlowy, rozrywkowy, rozdarty przez kanały i dzielnice portowe. Przy różnicach poziomu – zdolny nauczyć łodzian, jak budować markę miasta kultury.  Pisze Rafał Syska
Z czego wynika napięcie w obcowaniu z treściami wysokimi i niskimi? Może w każdym z nas tkwi okaleczony saper, wysłany przodem na tereny poddane ostrym hierarchiom w kulturze, odstraszające profanów, zarządzane przez kapłanów, którzy kultywują czcigodne ryty. Saper, który stał się ofiarą niesmaku, jaki wywołał. Pisze Tomasz Majewski. 
A co w nim? Tomasz Bocheński, Tomasz Majewski i Tomasz Bęben o hierarchiach w kulturze. Rafał Syska o operze, która zmieniła miasto. Trzech tenorów mówi o pracy nad repertuarem i koncercie sylwestrowym. Łukasz Maciejewski pisze o czytaniu Prousta. Piotr Kasiński o Noblu za komiksu. Andrzej Sznajder o idiofonach z Zelowa, a Anna Szumacher o robotach w mediatece. Marek Janiak drąży temat miasta idealnego, Tomasz Cieślak recenzuje przełomowy dla Kacpra Płusy tom poezji, a Paulina Ilska bada zjawisko iTeatru TV. Zapraszamy do lektury!
Rozmowa z Jackiem Bonieckim, dyrektorem i dyrygentem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
Jestem przeszczęśliwa, że mam wokół siebie tak wspaniałych ludzi – powiedziała po swoim pierwszym recitalu Alicja Kulbat.
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.