Dlaczego ten dom tak wygląda? | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

Dlaczego ten dom tak wygląda?

Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu z zakresu edukacji architektonicznej, skierowanego do nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury, którzy na co dzień realizują zadania związane z przedmiotami artystycznymi. Projekt zatytułowano "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych".
W ramach działań w 2021 roku zostały opracowane scenariusze warsztatów z zakresu z edukacji architektonicznej oraz przewodniki do tych scenariuszy (do bezpłatnego pobrania w załącznikach TUTAJ), oparte na architekturze miast województwa łódzkiego, skierowane do dzieci w wieku 7-13 lat. Odbyły się także spacery architektoniczne zorganizowane na terenie 8 miast woj. łódzkiego, podczas których uczestnicy mieli okazję na żywo zobaczyć opisane w publikacjach obiekty i zdobiące je detale, a także dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę w edukacji najmłodszych.

Materiały te zostały opracowane w wyniku kwerend terenowych. Przygotowane zostały również filmy edukacyjne, które dostępne są na platformie YouTube ŁDK.

Dostępne jest darmowe szkolenie online: "Detal architektoniczny jako narzędzie edukacyjne - praktyki i inspiracje", w ramach którego omówiona została tematyka zdobień architektonicznych jako plastycznego zasobu, który może być wykorzystany w edukacji, budowanie patriotyzmu lokalnego, animacji społecznej i w inne dziedziny życia instytucji kulturalnej i oświatowej.

Ideą projektu było pokazanie - oprócz zabytków o rozpoznanej wartości architektonicznej - również mniej popularnego oblicza lokalnego dziedzictwa. Zwrócono uwagę m.in. na małą architekturę i rzeźbę plenerową, opowiedziano o realizacjach powojennych, o starych szyldach i liternictwie - w nawiązaniu od lokalnych uwarunkowań i specyfiki.

Powstałe w ramach projektu scenariusze warsztatów oraz przewodniki dotyczą następujących miast województwa łódzkiego:
Bełchatowa, Brzezin, Kutna, Łęczycy, Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Wielunia i Wolborza.

Dzięki projektowi została wzbogacona ogólnodostępna baza materiałów dydaktycznych z zakresu kultury i sztuki do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury prowadzących zajęcia szkolne z przedmiotów artystycznych.

Partnerzy projektu:
Kutnowski Dom Kultury
Muzeum w Łowiczu
Wolborskie Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wieluński Dom Kultury
Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
Dom Kultury w Łęczycy
Miejski Dom Kultury w Brzezinach
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Kategoria

Wiadomości