Lucjan Muszyński (1943 - 2013) | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Lucjan Muszyński (1943 - 2013)

Jako radny miejski w odrodzonym łódzkim samorządzie, na początku lat 90. XX wieku  przyczynił się do dekomunizacji nazw większości łódzkich ulic.
Jako radny miejski, w odrodzonym łódzkim samorządzie na początku lat 90. przyczynił się do dekomunizacji nazw większości łódzkich ulic; wieloletni Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych, b. prezes Społecznego Komitetu Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin; współautor licznych upamiętnień w postaci pomników i tablic; społecznik i orędownik krzewienia historii wśród lokalnej społeczności.
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" UŁ (od '80). Kolportował Biuletyn Informacyjny UŁ. Inicjator zbierania podpisów pod protestem przeciwko stanowi wojennemu (solidaryzowanie się z Karolem Małcużyńskim). Założyciel biblioteki "Solidarność" na Wydziale Filologicznym, na którym podczas strajku studentów pełnił dyżury. Związany z niezależnym ruchem w ZHP (wpajanie młodzieży ideałów niepodległościowych). Uczestnik Białej Służby podczas pielgrzymki papieża do Polski. Autor artykułów do czasopism harcerskich: "Służba" i "Czuwajmy" Ogólnopolski Biuletyn Harcerski, gdzie pod pseudonimem Stefan Konarski prowadził cykl artykułów pt."Marsz ku wolności".
Co roku, w kolejne rocznice Powstania Styczniowego, organizował marsze na trasie Łódź - Dobra dla upamiętnienia patriotycznego zrywu Polaków z 1863 roku. Laureat Nagrody  Prezes IPN „Świadek Historii”.(2013)

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Klasztorze Ojców Franciszkanów, ul. Okólna 185, we wtorek 8 października, o godz. 13.00.
Klasztor Ojców Franciszkanów

Adres

Łódź, ul. Okólna 185