Młodzi utalentowani | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

Młodzi utalentowani

Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił listę uczniów i studentów, którzy w 2021 r. otrzymają Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa. Łączna kwota przeznaczona na wyróżnienia wyniosła 70 tys. zł. Wyłoniono 22 stypendystów.
O stypendium w kategorii „młody twórca” mogli ubiegać się artyści z województwa łódzkiego, którzy nie ukończyli 35 lat, a mają już znaczące osiągnięcia w zakresie wykonywanej twórczości. Wyróżnienia otrzymali:

- Tomasz Jeziorski - student roku dyplomowego Wydziału Sztuk Pięknych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Stypendium zostało przyznane na realizację filmu pełnometrażowego „Nawet woda pali”, łączącego narrację fabularną
i dokumentalną z animacją komputerową;

- Aleksandra Bonikowska - studentka Wydziału Sztuk Projektowych na Kierunku Tkanina i Ubiór Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, której projekt zakłada stworzenie kolekcji dywanów inspirowanych łowicką i opoczyńską wycinanką ludową;

- Katarzyna Drabik - studentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Zgłoszony projekt o nazwie „Fibry duszy” ma na celu zrealizowanie nagrań wybranych pieśni Mieczysława Karłowicza w aranżacji jazzowej.

Wysokość stypendium wyniosła od 5 tys. 500 zł do 5 tys. 900 zł.

O stypendium w kategorii "uczeń" mogli ubiegać się uczniowie szkół artystycznych nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz studenci uczelni artystycznych zameldowani na terenie województwa łódzkiego, którzy uzyskali w ubiegłym roku średnią ocen z przedmiotów artystycznych co najmniej 4,0.

W tej grupie, w dziedzinie sztuki wizualne, wyróżnienia otrzymało trzech uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi oraz dwóch studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

W dziedzinie muzyki stypendia zdobyło trzech uczniów szkół muzycznych ze Zduńskiej Woli, jeden ze Zgierza, jeden z Piotrkowa Trybunalskiego, a także dwóch z Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, pięciu z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz dwóch studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Stypendium ma formę jednorazowej wypłaty, wynosi ona od 2 tys. zł do 3 tys. 500 zł.

Kategoria

Wiadomości