W Roku Moniuszki | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =

W Roku Moniuszki

Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 150 tys. zł dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć mających na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora. Oferty należy składać do 21 stycznia.
W konkursie można wnioskować o dotację w wysokości do 20 tys. zł. Wymagany wkład własny wynosi 10% wnioskowanej kwoty (wkład finansowy – minimum 8%). Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 15 kwietnia. Przedsięwzięcia dofinansowane w konkursie można realizować od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. W wypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana, można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Konkurs przewiduje w szczególności:
realizację wydarzeń/przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych w dniu rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - 5 maja 2019 roku w miejscach związanych z kompozytorem (ulice, place, parki, pomniki, szkoły imienia Stanisława Moniuszki)
realizację przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych organizowanych we współpracy ze szkołami i uczelniami muzycznymi z województwa łódzkiego z okazji Roku Moniuszki
rodzinne warsztaty muzyczne (rodzinne muzykowanie)
koncerty dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych
operową edukację muzyczną dla uczniów szkół średnich
szkolenia i warsztaty dla instruktorów zespołów muzycznych
konferencje popularyzujące i promujące twórczość Stanisława Moniuszki
warsztaty śpiewacze i taneczne oraz koncerty chórów i zespołów związane z Rokiem Moniuszki.

Nabór ofert prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem portalu www.witkac.pl do 21 stycznia. Do 24 stycznia należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/organizacje-pozarzadowe oraz https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy

Informacje o konkursie można także uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tel. 42 291 97 43, e-mail: bartlomiej.pielas@lodzkie.pl

Kategoria

Wiadomości