Sztuka | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
W sierpniu 2013 r. minęło 30 lat od śmierci i jednocześnie 80 lat od daty urodzin profesor Janiny Tworek-Pierzgalskiej, wieloletniego pedagoga łódzkiej PWSSP – obecnej Akademii Sztuk Pięknych im. Strzemińskiego, założycielki Pracowni Tkaniny Unikatowej.
MINIRECENZJA. W Akademii Sztuk Pięknych można oglądać prace, które powstały na zajęciach w ramach Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki Artystycznej. W wystawie biorą udział artyści z Polski, Włoch, Chin i Kuby.
RECENZJA. Kto tęskni za wysokiej jakości sztuką przedstawiającą, powinien zobaczyć prace Yuji Kobayashiego. 
W Bełchatowie powstaje mural – w hołdzie żoł­nie­rzom Armii Kra­jo­wej zwią­za­nym z Beł­cha­to­wem i okolicznymi miej­sco­wo­ścia­mi. Zobaczymy m.in. postaci Ste­fa­na Ro­wec­kie­go „Grota” i Sta­ni­sła­wa Soj­czyń­skie­go „Warszyca”.
W Łodzi znikają kolejne hale fabryczne, charakterystyczne szedy przypominające zęby wielkiej piły, ceglane hale, magazyny, dobudówki. Wyburzane są kamienice, oficyny i komórki. Bilans zdaje się ujemny, choć optymiści upajają się wizualizacjami w prasie i zabraniają innym narzekać.
MINIRECENZJA. W Galerii L w Domu Literatury można oglądać plakaty wykonane na konkurs związany z reklamą Roku Tuwima.
Na skrzynkach rozdzielczych w centrum Łodzi powstają wizerunki budynków kojarzących się z Julianem Tuwimem. W estetyce pop artu realizuje je łódzki artysta Egon Fietke. Niektóre można już oglądać, a w sumie powstanie ich dziesięć.
W dużym, poprzemysłowym mieście mniej więcej w tym samym czasie dwie młode artystki podjęły temat relacji człowieka z naturą. Nie promowały ekologicznych idei ani stylu życia. Działały intuicyjnie, eksperymentując ze swoimi ulubionymi środkami wyrazu.
Wakacyjny felieton architektoniczny Krzysztofa Golca-Piotrowskiego - O dyscyplinach i rozpasaniu.
RECENZJA. Kolejna z cyklu zbiorowych wystaw organizowanych przez prof. Andrzeja Gieragę i prof. Małgorzatę Dobrzyniecką-Kojder. Każdy z zaproszonych artystów miał za zadanie wykonanie dwóch prac ilustrujących tytułową opozycję w zadanym z góry formacie - 30 na 30 centymetrów.