Siedem etapów życia kobiety | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =

Siedem etapów życia kobiety

Martyna Czech "Symbiozooa", 2021

Na wystawie „Siedem etapów życia kobiety. Malarstwo polskich artystek” w Galerii Willa zobaczymy prace siedmiu malarek należących do grona najoryginalniejszych i najciekawszych współczesnych polskich twórczyń: Martyny Czech, Karoliny Jabłońskiej, Katarzyny Karpowicz, Agaty Kus, Doroty Kuźnik, Magdaleny Moskwy i Agaty Słowak. Wernisaż 23 IX o godz. 18.
Artystki w swoich malarskich realizacjach w większości oscylują wokół tematyki kobiety i jej miejsca we współczesnym świecie. Poruszają niejednokrotnie tematy, które stanowią istotne niepokoje współczesnych kobiet na różnych etapach ich życia.

Inspiracją do stworzenia wystawy był obraz niemieckiego artysty doby renesansu Hansa Baldunga Griena, ucznia Albrechta Dürera, wykonany przez artystę w 1544 roku i odnoszący się bezpośrednio do motywu przemijania i siedmiu cykli kobiecego życia. Baldung, ukazując kobietę w siedmiu okresach jej życia, od wieku niemowlęcego po późną starość, podjął temat przemijalności piękna, jego niestałości i krótkotrwałości, jednocześnie – już w XVI wieku – zwracając uwagę, że to wiek zaawansowany pełen jest piękna i dostojności, a także życiowego doświadczenia i mądrości.

Głównym motywem wystawy  jest wątek wanitatywny.

Twórcze, wyrażone na płótnach czy deskach, opinie autorek nie są nastawione na ukazanie jednego wizerunku kobiety. Prezentują kobiecość w spokojnym dialogu, jaki toczy się pomiędzy tradycją europejskiego malarstwa a współczesnością, w różnych etapach życia.

Oprowadzanie kuratorskie (kuratorki wystawy – Małgorzata Dzięgielewska i Adriana Usarek) 4 XI o godz. 17.
Bilety: 8 zł