Dystans do dyrektora, poparcie dla jawności | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =

Dystans do dyrektora, poparcie dla jawności

Dom Literatury w Łodzi. Fot. Maciej Szostek / Wikipedia / Creative Commons Attribution-Share...

LIST OTWARTY. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi dystansuje się do byłego dyrektora Przemysława Owczarka, przypomina, że to dzięki środowisku powstał Dom Literatury i Festiwal Puls Literatury, apeluje do władz miasta: o istotnych sprawach dotyczących łódzkiej kultury współdecydować powinno środowisko. Dziś (6 VI) Przemysław Owczarek przesłał nam na ten list odpowiedź - wierszem.
List adresowany jest do wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego odpowiedzialnego za kulturę (do wiadomości dyrektora DL Mateusza Sidora i mediów) datowany jest na 4 czerwca. Czyli na dzień, w którym podczas Dnia Łódzkiej Kultury Obywatelskiej w klubie DOM odbyła się debata na temat łódzkiej kultury (mimo zaproszenia nie stawiły się na niej ani bezpośrednie władze Łodzi, ani przedstawiciele Wydziału Kultury - jego dyrektor Dagmara Śmigielska tłumaczyła się zaplanowanym wcześniej odsłonięciem rzeźby i spotkaniem z artystą Jackiem Wesołowskim, który "jest gościem Wydziału"). Poniżej treść listu. TUTAJ zaś można przeczytać poprzednie listy, odpowiedzi na nie i komentarze Przemysława Owczarka, wiceprezydenta Piątkowskiego, związkowców z Domu Literatury., a TUTAJ o happeningu byłego dyrektora, Przemysława Owczarka. 
 - - 

Łódź, 4 czerwca 2019
Pan
Krzysztof Piątkowski
Wiceprezydent
Miasta Łodzi

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z opublikowaną w mediach w dniu 1 czerwca br. odpowiedzią Pana Prezydenta na zarzuty p. Przemysława Owczarka, b. dyrektora Domu Literatury w Łodzi, dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora tej instytucji – Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oświadcza, że Oddział nasz nie jest, jak twierdzi p. Owczarek, organizatorem akcji protestacyjnej przeciwko decyzji komisji konkursowej.

Przemysław Owczarek nie był naszym kandydatem na stanowisko dyrektora DL, tym bardziej, że w grudniu 2018 r. zrezygnował z przynależności do OŁ SPP. W tej sytuacji powoływanie się przez niego na nasz oddział jest wyraźnym nadużyciem.

Jednocześnie przypominamy, że Dom Literatury w Łodzi powstał z inicjatywy Oddziału Łódzkiego SPP, który to oddział według deklaracji ówczesnych władz miasta miał być współgospodarzem tej unikatowej placówki. Także Festiwal Puls Literatury, który powołaliśmy w 2007 roku, od 2010 roku współorganizujemy wspólnie z DL, który powstał, by takie właśnie przedsięwzięcia wspierać.

Liczymy na owocną współpracę z panem Mateuszem Sidorem, nowo wybranym dyrektorem Domu Literatury i wyrażamy zadowolenie z obietnicy Pana Prezydenta, że dotychczasowy status, niezależność i samodzielność DL zostaną utrzymane.

W myśl idei społeczeństwa obywatelskiego organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, instytucje i animatorzy kultury, niezależni artyści oraz odbiorcy sztuki winni być w większym stopniu dopuszczeni przez łódzki samorząd do otwartych dyskusji i konsultacji oraz współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących łódzkiej kultury. Być może wtedy nie będzie dochodziło do konfliktów źle służących naszemu Miastu, jak i naszemu środowisku.

Z poważaniem
Andrzej Strąk - prezes Oddziału Łódzkiego SPP
Marcin Bałczewski - wiceprezes 
Małgorzata Golicka-Jabłońska - sekretarz 
Rafał Gawin - skarbnik- - - 
Poniżej odpowiedź na list OŁ SPP - jak pisze Przemysław Owczarek - "w formie najbardziej definiującej moją wieloletnią prace dla tej organizacji".


odpowiedź wierszem
na oświadczenie OŁ SPP


          a czy wy czytaliście smsy?

jednolitość jest kojąca.

myślałem, że łódzkie SPP
stać na reakcję, ale się myliłem.
dobrze jest być wasalem.

tego owczarka nie da się wykreślić
z historii SPP, które wreszcie
zaistniało w społeczeństwie
obywatelskim.

boże, nawet oni się go wypierają.
ktoś musi ponieść winę.
co za czarna owca i martwy kruk.

Kategoria

Inne
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.