Teatr Nowy bez dyrektora? | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

Teatr Nowy bez dyrektora?

Fot. Zorro2212 / wikipedia

TEATR. Jak wynika z naszych informacji, komisja konkursowa opiniująca kandydatów na dyrektora Teatru Nowego im. Dejmka w Łodzi, nie rekomendowała żadnego z dwóch starających się o to stanowisko. Czy teraz prezydent Łodzi zorganizuje kolejny konkurs, czy też zdecyduje się na mianowanie dyrektora?
Jeszcze w ubiegłym tygodniu Urząd Miasta Łodzi twierdził, że komisja konkursowa zebrała się dwukrotnie (3 i 13 lipca), by dokonać weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem formalnym oraz aby spotkać się i rozmawiać z kandydatami. A także, że "do końca lipca na przekaże [ona] swoje rekomendacje dotyczące wyników konkursu, a ostateczny rezultat zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ".

"Rezultat" nie został jeszcze opublikowany, ale według naszych informacji komisja nie rekomendowała żadnego z dwóch kandydatów. Mieli nimi być obecny dyrektor naczelny Teatru Krzysztof Dudek (w latach 2007-2016 dyrektor Narodowego Centrum Kultury, od niedawna także p.o. dyrektora instytucji kultury Lodz21 odpowiedzialnej za powstanie w Łodzi serii ikonicznych obiektów architektonicznych) i Remigiusz Caban, reżyser, w latach 1991-1992 kierownik literacki Nowego, w latach 2013-2014 dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, starający się o stanowisko dyrektora Nowego już w 2016 roku (komisja rekomendowała wtedy Krzysztofa Dudka), w listopadzie krytykujący w liście do mediów linię artystyczną Nowego - domagał się od jego szefa artystycznego, Macieja Wojtyszki, by ustąpił ze stanowiska. 

Komisję konkursową tworzyli: Magdalena Moskwa-Wodnicka - wiceprezydent Łodzi, Marcin Derengowski - p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury UMŁ, Ewa Wasik - p.o. kierownika Oddziału ds. Instytucji Kultury w Wydziale Kultury, Krzysztof Szuster - prezes Związku Artystów Scen Polskich, Paweł Szkotak - prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Michał Kruk - aktor Teatru Nowego, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemi Łódzkiej, Przemysław Dąbrowski - aktor Teatru Nowego, przedstawiciel Związku Zawodowego Aktorów Polskich w tym teatrze. 13 lipca w pracach komisji wziął udział jeden z dwóch przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Katarzyna Meissner - dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca. Drugi z przedstawicieli ministerstwa - Paweł Siedlik - profesor Szkoły Filmowej w Łodzi - nie brał udziału w drugim posiedzeniu Komisji.  

Co teraz? Wydział Kultury UMŁ może przeprowadzić kolejny konkurs albo próbować mianować dyrektora. Jeśli jednak do czasu wygaśnięcia kontraktu Krzysztofa Dudka nie zostanie on powołany (a taka groźba istnieje przy pierwszym scenariuszu), powstanie konieczność powołania osoby pełniącej obowiązki dyrektora Teatru.

red. / łk

Kategoria

Inne