Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
13 MAJA 2021 - 30 CZERWCA 2021

Od Wyszechradu do Wyszechradu

Ekspozycja „Od Wyszehradu do Wyszehradu” jest wspólnym, zainicjowanym w 2013 r., dziełem Grupy Wyszehradzkiej. Rolę wiodącą w tym przedsięwzięciu odegrało Polskie Towarzystwo Archiwalne (w tym jego prezes dr hab. Hanna Krajewska) przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Otwarcie 13 V.
10 WRZEŚNIA 2021 - 18 WRZEŚNIA 2021

Przyszłość teraz - Festiwal Łódź Czterech Kultur

Kolejna edycja Festiwalu Łódź Czterech Kultur odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Po miesiącach stagnacji organizatorzy działają ze zdwojoną siłą, by zaproponować łodzianom dużą dawkę ambitnej kultury miejskiej. Hasłem tegorocznej edycji jest "Przyszłość teraz!"
EDYTORIAL / maj 2021. To nieco inny „Kalejdoskop”. Poinformowani przez wydawcę o cięciach po pandemicznym roku 2020, przygotowaliśmy „wariant oszczędnościowy” na „okres przejściowy”. I tacy właśnie pytamy dziś o władzę obrazu - z premedytacją zatrzymanego. To ostatni mój wstępniak w „Kalejdoskopie”. Tym z Państwa, którzy zaangażowali się, pisząc listy i petycje, i mieli nadzieję, że wydawca zmieni swoją decyzję, przekazuję niniejszym odpowiedź. Pisze Łukasz Kaczyński, redaktor naczelny od lutego 2017 roku.
NOWY NUMER. O rządach obrazu, czyli projektowaniu druków, komunikatów do sieci i dla przestrzeni miejskiej rozmawiamy z Łukaszem Zbieranowskim (Fajne Chłopaki), Urszulą Tarasiewicz (galeria Pop-up), Magdą Świątczak (Ośrodek Wystawienniczy ŁDK), przyglądamy się jak radzi sobie (a radzi!) Kutnowski Dom Kultury. Mieczysław Kuźmicki pisze o powstaniu, trwaniu i jubileuszu Muzeum Kinematografii, Łukasz Maciejewski o wybitnej kobiecej w roli w pewnym serialu, Aleksandra Talaga-Nowacka zastanawia się nad galeriami w Łodzi po zniknięciu Galerii Manhattan i Atlasa Sztuki.
CALL FOR PAPERS. Rozpoczynamy nabór propozycji artykułów do drugiego numeru czasopisma kulturalno-naukowego „Kalejdoskop Kultury”, które powstało z inicjatywy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i przy merytorycznym partnerstwie Muzeum Sztuki w Łodzi. Pismo afiliowane jest przy miesięczniku kulturalnym „Kalejdoskop”, wydawanym przez Łódzki Dom Kultury.
NOWE CZASOPISMO. O kulturze w pandemii i pandemii w kulturze, o potrzebie czasopism kulturalnych i o potrzebie takiego właśnie czasopisma osadzonego w Łodzi, o kooperacji środowiska artystycznego i akademickiego, o edukacji - na każdym stopniu. O tym rozmawiamy z przedstawicielami inicjatorów i partnerami powstania "Kalejdoskopu Kultury", nowego ogólnopolskiego czasopisma kulturalno-naukowego. 
NOWE CZASOPISMO. Kto tworzy Radę Programową odpowiadającą za to, o czym będziecie czytać w "Kalejdoskopie Kultury"? Poznajcie przedstawicieli inicjatorów i partnerów nowego ogólnopolskiego czasopisma kulturalno-naukowego wydawanego w Łodzi.
Kolejne pieniądze unijne zostaną przeznaczone na łódzkie inwestycje. Narodowe Centrum Kultury Filmowej oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej zostaną wsparte kwotą ponad 41 mln zł.
Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił listę uczniów i studentów, którzy w 2021 r. otrzymają Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa. Łączna kwota przeznaczona na wyróżnienia wyniosła 70 tys. zł. Wyłoniono 22 stypendystów.
WARSZTATOWNIA. W Europie spektakl teatralny był i jest jedyną w swoim rodzaju mieszanką iluzji i realności. Czym zatem jest aktorstwo? Reżyser teatralny Michał Rzepka przybliża trzy najważniejsze metody aktorskie XX wieku. Zaczynając od metody Konstantina Stanisławskiego.
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.