Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Otwarte 29 czerwca Akademickie Centrum Designu (ACD), to organizacja skupiająca wydziały projektowe ośmiu polskich publicznych uczelni artystycznych. Głównym celem ACD jest nawiązanie współpracy między biznesem a nauką poprzez wspólne badania rozwojowe i projektowe. Budynek dla ACD został przekazany przez Urząd Miasta Łodzi, prace remontowe, rewitalizacyjne i dostosowawcze trwały dziesięć lat. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 23 mln zł, z czego ponad 7 mln zł przekazało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pozostała część środków pochodzi z programów dotacyjnych Unii Europejskiej.
Rewitalizacja 500-metrowej ulicy Włókienniczej ma kosztować blisko 100 mln i władze Łodzi zamierzają uczynić ją sztandarowym przedsięwzięciem w tej dziedzinie. Prace jeszcze trwają, ale to miejsce za rok, jak zapowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, stanie się jedną z największych atrakcji turystycznych Łodzi.
– Bardzo dziękuję miastu Łódź. Jestem tu. Udało się. Mam takie poczucie, że zdążyliście – powiedziała Maja Komorowska podczas sobotniej uroczystości odsłonięcia swojej gwiazdy w Alei Gwiazd na Piotrkowskiej.
25 czerwca odszedł Tadeusz Wijata – miłośnik kina, wieloletni dyrektor oddziału Filmoteki Narodowej w Łodzi, zapalony fotograf. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 1 lipca o godzinie 13.30 na cmentarzu pw. Św. Antoniego na Mani, ul. Solec 11.
„Przystanek pandemia” to temat pierwszego numeru „Kalejdoskopu Kultury”, nowego czasopisma kulturalno-naukowego – pierwszego o takim charakterze, osadzonego w Łodzi i pierwszego w ogóle, które jest efektem kooperacji ważnych ponadlokalnych partnerów merytorycznych. Pismo jest od wczoraj dostępne w wydaniu online.
W letnie weekendy na Pietrynie kameralne koncerty, występy stand-uperów, baśniowych teatrzyków i pokazy sztuki ulicznej.
Otaczający świat jest dynamiczny, a przyszłość – im bardziej odległa, tym bardziej niepewna. Są jednak tacy, którzy na poważnie chcą się na nią przygotować. Czasami może się wydawać, że planowanie czegokolwiek w perspektywie 50 lat jest pozbawione sensu. Myśleć o przyszłości kraju czy miasta w perspektywie kilku dekad – to wielu wydaje się takie skomplikowane. O ile trudno przewidzieć konkretne zmiany, bardziej zapobiegliwi kierują uwagę na ogólne trendy kształtujące rzeczywistość. I na tej podstawie opracowują różne scenariusze.
NOWE CZASOPISMO. Istotą pracy nad projektem strony internetowej „Kalejdoskopu Kultury” były zmiana medium, rozumiana dość szeroko, także w obrębie samej sieci, a także swoiste przełamywanie schematów. Najpierw w studiu graficznym Fajne Chłopaki powstał layout wydania drukowanego, który musiał być „przełożony” na realia internetu z zachowaniem charakteru czasopisma. Opowiada Adam Hadrysiak, który odpowiadał za wdrożenie i współtworzenie wydania online "Kalejdoskopu Kultury"
Strategie miejskie mogą być potężnymi narzędziami, dzięki którym miasta są bardziej konkurencyjne. Bank Światowy wskazuje, że kluczem do stworzenia dobrej strategii miasta jest wskazanie jasnych priorytetów i wymiernych celów, które są opracowane w procesie nie tylko dokładnych analiz, ale i… partycypacji. Na podstawie przeglądu licznych samorządowych dokumentów strategicznych eksperci zwrócili uwagę, że do osiągnięcia sukcesu konieczne jest zaangażowanie w proces mieszkańców i przedsiębiorców. Tak też zrobiła w ostatnim czasie Łódź. Miasto zaprezentowało projekt nowej strategii i zaprosiło mieszkańców do dyskusji o przyszłości Łodzi, m.in. w trakcie kilku e-spotkań.
Koncertem laureatów zakończył się Turniej Polskich Akademii Muzycznych. Wydarzenie odbywało się w Teatrze Wielkim w Łodzi, jego poziom został uznany za bardzo wysoki. Uczestników oceniało jury w składzie: Ryszard Karczykowski (przewodniczący), Joanna Woś, Dariusz Stachura, Mateusz Borkowski i Michał Kocimski.