Piotr Grobliński | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Chciałem napisać razem, ale to słowo też już zawłaszczone przez politykę.
Codziennie dostaję z Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta zestaw komunikatów. Ostatnio jeden z nich był prawdziwie bajkowy.
Jedną z najciekawszych książek ubiegłego roku jest niewątpliwie 13 pięter Filipa Springera. Jedną z najciekawszych i najbardziej dyskutowanych - chciałoby się napisać.
Zima zaczęła się równo z nowym rokiem, jakby czekając na zmianę w kalendarzu.
Trwają konsultacje Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+.
Orzeczenia kapituły są ostateczne i nie podlegają dyskusji, a ich kwestionowanie to zamach na demokratyczny porządek nagród literackich. Podważając autorytet kapituły, nieodpowiedzialnie podważa się zasadę trójpodziału kompetencji: pisarze piszą, czytelnicy czytają, kapituły nagradzają.
Spotkania autorskie pisarzy cieszą się coraz mniejszą uwagą publiczności. Ludzie, o ile interesują się jeszcze literaturą, wolą czytać książki niż słuchać mówiącego coś niepewnym głosem autora.
Muzeum Sztuki co pewien czas zmienia układ swojej sztandarowej wystawy. Prezentowana na trzech poziomach ms2 kolekcja sztuki XX i XXI wieku zyskuje nowy tytuł, nową oprawę scenograficzną i nowy opis. Zmienia się też wybór pokazywanych prac.
Laureatka Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima za rok 2013 została Magdalena Tulli. Kto jeszcze był brany pod uwagę? Jak przebiegały obrady jury? Trochę dla sportu, a trochę dla podtrzymania zainteresowania nagrodą podjąłem dziennikarskie śledztwo.
Dzięki tytanicznej pracy zespołu Reymonta udało się ustalić (z grubsza), czym różnią się od siebie: Łódzkie Centrum Filmowe, Centrum Sztuki Filmowej, Centrum Kultury Filmowej, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Narodowe Centrum Kultury i Polskie Centrum Kinematografii.