Literatura | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
– Czy jest jakiś powód, dla którego współcześnie nie mielibyśmy się kierować ponadczasowymi mądrościami? – pyta prof. JERZY ZAJADŁO, którego książka „Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych” została wybrana najlepszą książką humanistyczną roku 2020 w Polsce w Konkursie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, organizowanym przez Uniwersytet Łódzki. Autor jest kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Najnowszy tom poetycki Krzysztofa Grzelaka „Poborca mocy” ocenia Tomasz Cieślak.
Największe fabryki Łodzi i historie ich pracowników od PRL do transformacji - 3 III o godz. 18 odbędzie się premiera online książki "Wielki przemysł, wielka cisza. Łódzkie zakłady przemysłowe 1945-2000".
RECENZJA. Piękny to zwyczaj – obdarowywanie jubilata poświęconą mu księgą, w której przyjaciele, uczniowie, następcy, koledzy po fachu ofiarują swoje artykuły, wspomnienia, relacje związane z jubilatem. W roku 75-lecia Łodzi filmowej dostaliśmy taką księgę. Ma jednego autora, a przygotował on ją na swój jubileusz – 90. urodzin. Pisze Mieczysław Kuźmicki.
RECENZJA. Nigdy nie wiedziałem, co zrobić, kiedy poeta puszcza oko – publicznie, w wierszu. Odwrócić głowę, uśmiechnąć się z fałszywą aprobatą? Nie mam nic przeciwko samemu puszczaniu oka, tworzeniu specyficznego porozumienia z odbiorcą, ufundowanego na dystansie, niedomówieniu, ironii. Pisze Tomasz Cieślak.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi poleca surfowanie po wirtualnej „Literackiej Mapie Województwa Łódzkiego”: Znajdziemy na niej oznaczenia lokalizacji, z którymi byli związani pisarze, i "miejsc akcji" pojawiających się w tekstach literackich. 
W maju 2021 roku odbędzie się 29. edycja Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: Najlepsza książka o Łodzi, Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej.
LITERATURA. Ten wielki łodzianin, znany w całej Europie eseista, tłumacz i dziennikarz, zmarł 26 lutego 2016 roku. Był polskim Niemcem i jednocześnie wspaniałym niemieckim Polakiem. Mija piąta rocznica jego śmierci i setna urodzin. Pisze Andrzej Sznajder. 
FELIETON. Z perspektywy tłumacza „Ulisses” to jeden wielki problem translatorski, złożony z tysięcy drobniejszych, które odznaczają się na ogół taką właściwością, że nie można ich definitywnie rozstrzygnąć. Pisze Maciej Świerkocki.
RECENZJA. Łukasz Barys, młody poeta z Pabianic, w swojej krótkiej biografii twórczej (rocznik 1997) zdobył już kilka znaczących nagród literackich, m.in. w prestiżowym konkursie im. Reinera Marii Rilkego, zaś pół roku temu wyróżnienie w II ogólnopolskim konkursie na książkę literacką „Nowy dokument tekstowy”, którego efektem jest publikacja debiutanckiego tomu wierszy „Wysokie słońce”.  Na zbiór składają się liryki świadczące o dużej świadomości warsztatowej Barysa – i jego poetyckiej odwadze. Pisze Tomasz Cieślak.