Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Chcielibyśmy na łamach „Kalejdoskopu” oraz portalu e-kalejdoskop.pl rozpocząć dyskusję na temat modelu publicznych instytucji kultury – ich misji, struktury i metod działania.
I po festiwalu komiksu... Publikujemy listę nagród przyznanych podczas imprezy oraz zdjęcia. Do przyszłego roku!
Jako radny miejski w odrodzonym łódzkim samorządzie, na początku lat 90. XX wieku  przyczynił się do dekomunizacji nazw większości łódzkich ulic.
Rok Akademicki 2013/2014 uważam za otwarty - uroczyście ogłosił rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, prof. Cezary Sanecki. Wcześniej goście zebrani w nowej sali przy ulicy Żubardzkiej wysłuchali wielu oficjalnych przemówień i uczestniczyli we wręczaniu nagród i okolicznościowych medali. Głównym punktem programu piątkowych uroczystości było jednak nadanie tytułu doktora honoris causa maestro Jerzemu Semkowowi.
W czwartek 3 X w auli świeżo otwartego Centrum Promocji Mody odbyła się inauguracja roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych.
Tekst zamówiony przez organizatorów Kongresu Kultury w Radomsku, powstały z inspiracji toczącymi się na kongresie dyskusjami. Oficjalna strona wydarzenia
Dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego uczelnie wyższe z Łódzkiego realizują 17 projektów o łącznej wartości 157 mln zł (w tym unijne dofinansowanie - 116 mln zł).
Granty, dotacje, międzynarodowe projekty – obecnie to największa (czasami jedyna) szansa na zrealizowanie artystycznych przedsięwzięć. Korzystający z tych form dofinansowania twórcy kultury, stowarzyszenia czy instytucje są w oficjalnej terminologii nazywani „beneficjentami”. Jakby dostali w dzierżawę działkę z żyłą złota albo staw z hodowlą złotych rybek.
Orkiestra Smyczkowa PRIMUZ złożona ze studentów i absolwentów łódzkiej Akademii Muzycznej zaprezentowała warunki akustyczne nowego budynku uczelni przy ul. Żubardzkiej. Próba generalna wypadła znakomicie.
Zainaugurowano sezon kulturalny 2013/2014 w województwie łódzkim. Wojewoda Jolanta Chełmińska i marszałek Witold Stępień odznaczyli osoby wnoszące ważny wkład w rozwój kultury.