Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Kilkaset wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych czeka na uczestników Łódzkich Senioraliów w dniach 21 V – 3 VI. Gwiazdami tegorocznej edycji będą Stanisława Celińska i Skaldowie.
Pod koniec ubiegłego roku w Łodzi powstała Miejska Strefa Kultury, którą tworzą dotychczasowe domy kultury i ich filie. To w sumie aż 15 placówek kulturalnych, które zajmują się pracą na rzecz lokalnych społeczności osiedlowych w całym mieście.
Odnowione elewacje i zmodernizowane przestrzenie Białej Fabryki, nowoczesna infrastruktura oraz przystosowane do celów wystawienniczych wnętrza mieszczące dwie nowe wystawy stałe, które w sposób przekrojowy przedstawiają bogatą historię Łodzi. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z końcem marca 2022 roku dobiegł końca kompleksowy, czteroletni projekt inwestycyjny warty 15 milionów złotych.
NOWY NUMER. A więc wojna! Rosja napadła na niepodległe państwo – Ukrainę. Myślę, że większość z nas nie wierzyła, że to może się stać w Europie, po sąsiedzku. Polskę i Ukrainę łączy i dzieli trudna historia. Jednak w obliczu ogromu tragedii, która spadła na ukraiński naród, historyczne zaszłości zeszły na drugi plan. Polacy pospieszyli z pomocą. Nasze narody znalazły się teraz bliżej niż kiedykolwiek. To bliskość oparta na współczuciu i bezinteresowności. Jest zatem szansa, by w tym trudnym czasie zbudować nowy rozdział naszej wspólnej historii. Dlatego potrzebna nam jest wiedza na temat Ukrainy, która pozwoli lepiej zrozumieć i wyzbyć się stereotypów.
Teatr w fabryce, biblioteka i rodzinna restauracja – 100-letnia "Wigencja" przy ul. Sienkiewicza jest w trakcie rewitalizacji.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego bezpłatnie oferuje uchodźcom ukraińskim: zapis do biblioteki, kserowanie i skanowanie dokumentów, korzystanie z internetu, pomoc przy wypełnianiu dokumentów/formularzy, literaturę w języku ukraińskim.
Plany utworzenia Miejskiej Strefy Kultury, czyli połączenia pięciu łódzkich domów kultury, wywołały trwające prawie dwa lata protesty środowiska – pracowników instytucji i ludzi kultury. Często padały pytania o cel tej operacji. Czy jest jakiś plan? Czy powstała filozofia działania połączonych placówek? Czy może została opracowana nowa polityka kulturalna, której narzędziem jest przeprowadzana centralizacja? Pyta Bogdan Sobieszek.
NOWY NUMER. Nawet decydenci oficjalnie przyznają (a przynajmniej publicznie nie zaprzeczają), że kultura jest ważnym narzędziem kształtującym rzeczywistość społeczną. Dlatego władzy zależy, aby formułować politykę kulturalną w postaci dokumentów wyznaczających priorytety dla podległych jej instytucji. Miasto musi rozstrzygnąć, czy kultura będzie dodatkiem do jego budżetu marketingowego, czy może ważniejsze jest, żeby głębiej wejść w lokalną społeczność. Z jakiej zatem strategii rozwoju wynika idea Miejskiej Strefy Kultury powstałej z połączenia pięciu placówek mimo gwałtownego sprzeciwu ich pracowników?
Pojawił się poświęcony Łodzi album fotograficzny "Wrażliwość miasta". Autorami są Bogdan Jankowski, łódzki socjolog piszący o Łodzi, oraz Beata Gambrych-Naze.
NOWY NUMER. Środowisko teatru offowego i amatorskiego funkcjonuje praktycznie bez pieniędzy, autorskie spektakle powstają w wyniku grupowego działania, aktorzy mówią od siebie, własnym językiem. Najważniejsze jest tu zaangażowanie, oddanie się teatrowi niemal bez reszty. Mimo to wydaje się, że off w ostatnich latach stracił na znaczeniu jako alternatywny głos w kulturze, punkt odniesienia, istotne źródło refleksji i prawdy o rzeczywistości, dzisiejszym tu i teraz. Teatralna awangarda jest gdzie indziej, a termin „niezależność” zaanektowali aktorzy zawodowcy szukający swojego miejsca poza instytucjami.