Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
25 czerwca odszedł Tadeusz Wijata – miłośnik kina, wieloletni dyrektor oddziału Filmoteki Narodowej w Łodzi, zapalony fotograf. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 1 lipca o godzinie 13.30 na cmentarzu pw. Św. Antoniego na Mani, ul. Solec 11.
„Przystanek pandemia” to temat pierwszego numeru „Kalejdoskopu Kultury”, nowego czasopisma kulturalno-naukowego – pierwszego o takim charakterze, osadzonego w Łodzi i pierwszego w ogóle, które jest efektem kooperacji ważnych ponadlokalnych partnerów merytorycznych. Pismo jest od wczoraj dostępne w wydaniu online.
W letnie weekendy na Pietrynie kameralne koncerty, występy stand-uperów, baśniowych teatrzyków i pokazy sztuki ulicznej.
Otaczający świat jest dynamiczny, a przyszłość – im bardziej odległa, tym bardziej niepewna. Są jednak tacy, którzy na poważnie chcą się na nią przygotować. Czasami może się wydawać, że planowanie czegokolwiek w perspektywie 50 lat jest pozbawione sensu. Myśleć o przyszłości kraju czy miasta w perspektywie kilku dekad – to wielu wydaje się takie skomplikowane. O ile trudno przewidzieć konkretne zmiany, bardziej zapobiegliwi kierują uwagę na ogólne trendy kształtujące rzeczywistość. I na tej podstawie opracowują różne scenariusze.
NOWE CZASOPISMO. Istotą pracy nad projektem strony internetowej „Kalejdoskopu Kultury” były zmiana medium, rozumiana dość szeroko, także w obrębie samej sieci, a także swoiste przełamywanie schematów. Najpierw w studiu graficznym Fajne Chłopaki powstał layout wydania drukowanego, który musiał być „przełożony” na realia internetu z zachowaniem charakteru czasopisma. Opowiada Adam Hadrysiak, który odpowiadał za wdrożenie i współtworzenie wydania online "Kalejdoskopu Kultury"
Strategie miejskie mogą być potężnymi narzędziami, dzięki którym miasta są bardziej konkurencyjne. Bank Światowy wskazuje, że kluczem do stworzenia dobrej strategii miasta jest wskazanie jasnych priorytetów i wymiernych celów, które są opracowane w procesie nie tylko dokładnych analiz, ale i… partycypacji. Na podstawie przeglądu licznych samorządowych dokumentów strategicznych eksperci zwrócili uwagę, że do osiągnięcia sukcesu konieczne jest zaangażowanie w proces mieszkańców i przedsiębiorców. Tak też zrobiła w ostatnim czasie Łódź. Miasto zaprezentowało projekt nowej strategii i zaprosiło mieszkańców do dyskusji o przyszłości Łodzi, m.in. w trakcie kilku e-spotkań.
Koncertem laureatów zakończył się Turniej Polskich Akademii Muzycznych. Wydarzenie odbywało się w Teatrze Wielkim w Łodzi, jego poziom został uznany za bardzo wysoki. Uczestników oceniało jury w składzie: Ryszard Karczykowski (przewodniczący), Joanna Woś, Dariusz Stachura, Mateusz Borkowski i Michał Kocimski.
Siedziba ACD jest zlokalizowana w zabytkowym budynku szkoły fabrycznej, należącym do zespołu fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera na Księżym Młynie. Otwarcie 29 VI.
Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” jest najważniejszym w Polsce wyróżnieniem przyznawanym za dokonania artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną. Laureatką tegorocznej edycji została Wanda Majtyka – śpiewaczka solistka, autorka scenariuszy, reżyserka i aktorka widowisk teatru wiejskiego, instruktorka zespołów w Ożarowie, wykonawczyni ozdób z papieru.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi zaprasza uczniów szkół podstawowych kl. I -VIII z województwa łódzkiego do udziału w konkursie „Picture swój book”.