Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński oraz Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego podpisali 30 XII 2021 roku umowę o dalszym współprowadzeniu Filharmonii Łódzkiej.
Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu z zakresu edukacji architektonicznej, skierowanego do nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury, którzy na co dzień realizują zadania związane z przedmiotami artystycznymi. Projekt zatytułowano "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych".
NOWY NUMER. We współczesnym świecie najważniejsze jest doświadczanie. Opiera się na nim komunikacja międzyludzka i uczestnictwo w kulturze. Teoretycy awangardy przewidzieli to już sto lat temu. Żeby muzea mogły dobrze wykonać swoją pracę, odbiorca nie może być biernym konsumentem, a musi stać się współtwórcą wystawy. Widz to nie tylko oko rejestrujące obrazy i komunikaty, to przede wszystkim ciało poruszające się w konkretnej przestrzeni. Muzeum musi stać się forum dyskusji i współdziałania, miejscem dla emocji i rozmaitych interpretacji.
Na portalu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 28 XII podano informację o śmierci profesora tej uczelni Krzysztofa Wieczorka, tworzącego w zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa.
NOWY NUMER "KK". W internecie ukazał się drugi numer "Kalejdoskopu Kultury". Jak pisze redaktor naczelny Łukasz Kaczyński: Pamiętając o postawionych wcześniej i przez innych cennych diagnozach sytuacji szkolnictwa wyższego, widzimy potrzebę kontynuowania wielokierunkowej, zaangażowanej (meta)refleksji, głośnego upominania się, a nawet wołania o wolną wszechnicę rozumianą szeroko, jako alternatywną, w miarę możliwości ahierarchiczną platformę dialogu i transmisji wiedzy.
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zaprasza na warsztaty dziennikarskie z edukacją kulturową - zajęcia "dla pożeraczy spektakli, książek, filmów, seriali i gier fabularnych". Uczestnicy będą brali udział w wydarzeniach kulturalnych, a potem pisać teksty na ich temat, które trafią na stronę internetową AOIA. Będą też warsztaty z twórczego pisania.
Na dzisiejszej (22 XII) sesji Rady Miejskiej w Łodzi radni podjęli uchwałę w sprawie nazwania roku 2022 imieniem Romana Modzelewskiego - łódzkiego artysty, ikony polskiego i światowego wzornictwa, twórcy kultowego fotela RM58 będącego w zbiorach Victoria & Albert Museum w Londynie.
Wybitny artysta związany z łódzkim środowiskiem progresywno-awangardowym, który nazywał siebie fotozofem, zmarł w Łodzi 12 grudnia 2021 roku. Pogrzeb odbędzie się na Starym Cmentarzu przy Ogrodowej 39 w Łodzi 23 XII o godz. 10.30.
Dają drugie życie tkaninom, projektują z myślą o środowisku i ludziach. Znamy laureatów tegorocznego łódzkiego konkursu Modopolis, w którym wzięli udział projektanci i projektantki z całego kraju. Nagrody, wsparcie ekspertów i rekomendacje Modopolis wygrali: Kompromis, Rencuff i Sad Human.
DYSKUSJA. Problemy dotyczące kondycji i przemian przestrzeni łódzkiego śródmieścia, ale też ochrony elementów tożsamości miasta, nie są wątkami zbyt popularnymi. Mało interesuje się nimi lokalna społeczność, niechętnie i rzadko podejmują te tematy miejscowi dziennikarze. Piszą urbaniści: Jan Salm i Jacek Wesołowski.