Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Kazimierz Kowalski był śpiewakiem operowym oraz wieloletnim dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Wielkiego w Łodzi. Zmarł 1 VIII 2021 r. w wieku 70 lat.
Podczas otwarcia 23. Kina na Granicy w Cieszynie, Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu po polskiej stronie (obok Łukasza Kazimierowicza i Jakuba Gajdicy – dyrektorów organizacyjnych KNG po polskiej i czeskiej stronie), otrzymał order „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za budowanie mostów kulturowej przyjaźni pomiędzy Polakami, Czechami i Słowakami oraz za tworzenie marki „Kina na Granicy”.
28 lipca 2021 r. zmarła Barbara Połomska - wybitna aktorka przez 64 lata związana z Teatrem Powszechnym w Łodzi.
„Turystyczne niedziele w województwie łódzkim” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami i innymi przyjaznymi środowisku środkami transportu do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie. Pierwsza wycieczka do Spały już się odbyła. Najbliższą zaplanowano w niedzielę 25 VII. Uczestnicy odwiedzą okolice Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie oraz powstałej w wyniku jej prac Góry Kamieńskiej.
W REGIONIE. Ciche ding-dong rozlega się punktualnie o północy. Wtedy kardynał schodzi z portretu i, sunąc korytarzami, dogląda domu. Kilkanaście kilometrów dalej Kopernik szuka pióra, a Napoleon wyznaje miłość Marysieńce. Niedaleko są też: certyfikowany karp, pałace i piękne konie oraz plaże w Rydwanie. Pisze Dawid Brykalski.
W lipcu Biblioteka Miejska w Łodzi uruchamia ofertę dla obcokrajowców mieszkających na terenie miasta. „Biblioteka dla każdego” to projekt finansowany z funduszy norweskich. Migranci z Białorusi będą się uczyli języka polskiego i korzystali z porad specjalistów.
TEMAT NUMERU. Wirtualna Rzeczywistość (VR) to medium o wielkiej sile oddziaływania i szerokich zastosowaniach – od medycyny, przez szkolenia, komunikację i pracę na odległość, po terapię, sport i rozrywkę. Ma zarówno moc traumatyzowania, jak i wyciągania z traumy. Jest się czego bać? Pisze Bogdan Sobieszek.
TEMAT NUMERU. Truizmem jest dziś stwierdzenie, że żyjemy w społeczeństwie medialnym. „Nasze życie toczy się raczej w mediach niż z mediami – żyjemy życiem medialnym” – pisze Mark Deuze w artykule w „Media, Culture & Society” z 2011 roku. Natomiast wciąż nie przestaje zaskakiwać szybkość zachodzących w mediach zmian oraz ich konsekwencje dla funkcjonowania społeczeństw. Pisze Patrycja Chuszcz.
1 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie jedną z Nagród im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” odebrała reprezentantka województwa łódzkiego Wanda Majtyka – śpiewaczka solistka, autorka scenariuszy, reżyserka i aktorka widowisk teatru wiejskiego, instruktorka zespołów w Ożarowie, wykonawczyni ozdób z papieru i rekwizytów obrzędowych.
Murale, łącznie ponad dwieście prac, ale też instalacje i rzeźby. Łódź może się pochwalić unikatową w skali świata kolekcją sztuki miejskiej. Dzięki działalności Fundacji Urban Forms (FUF) od 2009 roku w Łodzi powstało ponad sto murali, instalacji oraz innych drobnych obiektów sztuki miejskiej pod wspólną nazwą Galeria Urban Forms. Kolekcja notuje sukcesy w rankingach uznanych międzynarodowych portali i prasy street artowej. Kolejnym celem fundacji jest utworzenie w Łodzi Muzeum Street Artu.