Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Dwunastu laureatów stypendiów artystycznych Miasta Łodzi do końca 2024 roku przedstawi łodzianom projekty artystyczne: koncerty, spektakle, wystawy czy literaturę.
od 1 LUTEGO 2024

Kalejdoskop 02/24

NOWY NUMER, NOWA SZATA! 50-letni „Kalejdoskop” od teraz wygląda inaczej, ale cele, które sobie stawiamy, przygotowując jego treść, pozostają te same. Chcemy dostrzegać to, co dzieje się w świecie sztuki, literatury, teatru i filmu w Łodzi i województwie. Obserwować ważne dla kultury procesy, być inspiracją dla refleksji i dyskusji. Przez pół wieku „Kalejdoskop” stał się częścią tożsamości Łodzi. A jaka ona jest? Gdzie leżą jej źródła? Co ją kształtowało przez ostatnich dwieście lat? Tropów szukamy w historii, literaturze, przestrzeni, w losach naszych bliskich, zakorzenionych w mieście od dekad.
Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłosił konkurs "Łódź Pełna Kultury", w ramach którego organizacje pozarządowe mogą otrzymać dofinansowanie na realizację łódzkich wydarzeń kulturalnych - jednorazowo nawet 260 000 zł. Oferty można składać do 31 I.
„Kalejdoskop” ma 50 lat. Na jego łamach wciąż trwa rozmowa o kulturze, czyli o tym, co ważne dla mieszkańców Łodzi i województwa, co sprawia, że ich życie staje się lepsze. To wielka odpowiedzialność pełnić funkcję przewodnika po świecie sztuki, literatury, teatru i filmu. „Kalejdoskop” kontynuuje dzieło pokoleń siedmiorga redaktorów i redaktorek naczelnych, którzy kształtowali oblicze pisma, zgodnie z własną wizją i potrzebami zmieniającego się świata. Na początku „Kalejdoskop” potrzebny był jako informator. Teraz tę rolę przejęły media elektroniczne, a miesięcznik lepiej sprawdza się jako platforma inicjowania dyskusji, wymiany myśli i obserwacji ważnych dla kultury procesów.
od 29 GRUDNIA 2023

Kalejdoskop 01/24

NOWY NUMER. Przyglądamy się fenomenowi tańca i muzyki tradycyjnej, które coraz więcej zwolenników znajdują w mieście. Młodzi ludzie, często wykształceni muzycznie, dają się porwać wirowi oberków, mazurków i polek – uczą się grać, uczą się tańczyć. Zanikająca kultura wsi staje się językiem budującym subkulturę miejską. To sięganie do korzeni, czasem bardzo głęboko, jest wyrazem potrzeby poszukiwania tożsamości, oparcia się na czymś prawdziwym w czasach rozmywania się standardów i hierarchii.
Poza tym – styczeń otwiera rok 50-lecia istnienia „Kalejdoskopu”, a przy okazji jubileuszu od numeru lutowego magazyn zmienia swój wygląd… Zależy nam na podtrzymywaniu rozmowy i wspieraniu wrażliwości, dokładaniu naszego skromnego głosu, niewielkiej cegiełki do wspólnego dobra, jakim jest kultura. Jako wspólne dobro i zobowiązanie traktujemy również „Kalejdoskop” i jego 50-letnią historię, której – z dumą to sobie uświadamiamy – jesteśmy częścią.
od 30 LISTOPADA 2023

Kalejdoskop 12/23

NOWY NUMER. Kultura zawsze pozostaje na końcu listy ważnych spraw polityków dysponujących publicznymi pieniędzmi. Z konsekwencjami takiej sytuacji każdego dnia mierzą się osoby pracujące na zapleczu kultury przy organizowaniu koncertów, wystaw, spektakli, festiwali, spotkań, warsztatów, przy wydawaniu książek i produkcji filmów. Wykonują mnóstwo czynności: od aktywności twórczych, jak wymyślenie idei przedsięwzięcia, programu imprezy, przez zmagania z papierologią, po działania prozaiczne typu sprawdzenie biletów czy posprzątanie terenu. Ich praca na ogół jest niewidoczna, traktowana z pobłażliwym lekceważeniem i opłacana na poziomie najniższej krajowej. Dlaczego zatem ludzie legitymujący się rozległą wiedzą, wysokimi kwalifikacjami, świetnie radzący sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach, godzą się na takie warunki?
Już tylko do 31 X do godziny 23.59 można głosować na Skansen w Kwiatkówku i Grodzisko w Tumie w ogólnopolskim konkursie na najlepszy produkt turystyczny 2023 roku.Obydwa obiekty turystyczne są częścią Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
od 30 PAŹDZIERNIKA 2023

Kalejdoskop 11/23

NOWY NUMER. Ekologiczny znaczy lepszy. Słowo to w XXI wieku zrobiło zawrotną karierę. Do tego stopnia, że wytarło się i zużyło. Stało się słowem kluczem, który jednak nie pasuje do właściwego zamka. Fałszywa świadomość dodatkowo przeszkadza w uporaniu się z problemem współczesności, jakim jest degradacja środowiska naturalnego i groźba katastrofy klimatycznej. 
RECENZJA. Znacząca dedykacja otwiera książkę Błażeja Ciarkowskiego „Słowo architekta. Opowieści o architekturze Polski Ludowej”. Brzmi: „Pamięci tych, którzy odbudowywali, projektowali i budowali Polskę” – to wyraz szacunku 41-letniego architekta i historyka sztuki, który w ciągu wielu lat przeprowadził rozmowy z czterdziestoma polskimi architektami, urbanistami i konstruktorami starszego pokolenia, a ich efekty zamieścił we wspomnianej publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Pisze Aleksandra Talaga-Nowacka.
19 X 2023 r. poznaliśmy wyniki pierwszej edycji Konkursu na Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Łodzi. Konkurs zakładał wyłonienie i nagrodzenie najlepszych realizacji w dziedzinie architektury z terenu miasta Łodzi, których realizacja została zakończona i oddana do użytkowania w ciągu ostatnich 5 lat.