Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
18 sierpnia 2022 r. w wieku 68 lat zmarł Jacek Lewkowski, przez ponad dwadzieścia lat związany z Łódzkim Domem Kultury – najpierw jako kierownik, a następnie zastępca dyrektora naczelnego.
Jeden z najładniejszych, ale również jeden z najbardziej zaniedbanych łódzkich zabytków - secesyjna kamienica przy ul. Zachodniej 76 - odzyskuje świetność. W odnowionych wnętrzach  powstanie biblioteka, której wiodącym tematem będzie historia Łodzi i jej mieszkańców.
W dniu 8 lipca 2022 roku zmarła śp. Pani Profesor Kazimiera Frymark-Błaszczyk. Osoba niezwykła, obdarowana przez Boga wieloma talentami. Spoczęła na Starym Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Józefa przy Ogrodowej 39, po lewej stronie głównej alei.
Sławna lipa, pod którą młody Reymont tworzył swoje pierwsze utwory, rośnie w Prażkach. Natomiast w Rogowie pisarz przeżył tragiczną miłość do żony urzędnika kolejowego. Śladami twórców i tropem fabuły można poruszać się po elektronicznej mapie, którą stworzyła Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
do 31 GRUDNIA 2022 / 15 PAŹDZIERNIKA 2022

Elementarz empatii

W ramach obchodów Roku Aliny Margolis-Edelman Centrum Dialogu przygotowało program artystyczno-edukacyjny „Elementarz empatii”, na który składają się wystawa, warsztaty, spotkania i spektakle interaktywne. Do grudnia Centrum będzie zapraszać dzieci w wieku 3-10 lat oraz bliskich im dorosłych do wspólnej zabawy, refleksji i dialogu wokół tematu empatii.
Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do trzeciego numeru czasopisma kulturalno-naukowego „Kalejdoskop Kultury”. Czekamy na nie do 31 lipca. Temat call for papers brzmi „Wspólnotowość od nowa”, chcemy bowiem zastanowić się nad ideą wspólnoty i wspólnotowości.
Reprezentanci województwa łódzkiego – Kazimiera Balcerzak oraz Kapela Romana Wojciechowskiego – zostali laureatami 47. Gali Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Otrzymali najważniejsze i najdłużej przyznawane wyróżnienia w dziedzinie kultury ludowej w Polsce.
Akademia Muzyczna w Łodzi udostępnia wnętrza swojej głównej siedziby – dawnej fabrykanckiej rezydencji Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej – dla zwiedzających. Pałac może się zatem znaleźć w programie wakacyjnych wycieczek po Łodzi. To świetna okazja do poznania dziedzictwa kulturalnego miasta, zwłaszcza jego industrialnej przeszłości, oraz zobaczenia na żywo perły łódzkiej architektury.
Po publikacji tekstu prof. Agnieszki Matusiak „Rozstrzelane odrodzenie 3.0” napisał do nas przywoływany przez autorkę prof. Tadeusz Klimowicz, który nie zgadza się z interpretacją jego poglądów na temat rosyjskiego imperializmu i przyczyn agresji na Ukrainę przedstawioną przez prof. Matusiak. Oto jego polemika.
Jak niszczycielski potencjał agresywnego imperializmu zawiera w sobie „wielka kultura rosyjska”, przekonuje prof. Agnieszka Matusiak, slawistka, szefowa Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. – Tak, wielka, wspaniała literatura, kultura rosyjska jest odpowiedzialna za to, co dziś dzieje się w Buczy, Irpiniu, Borodziance, Hostomelu, Makarowie, Czernihowie, Mariupolu, Chersoniu – pisze prof. Matusiak w odpowiedzi na głosy protestu przeciw ostracyzmowi, jaki spotkał kulturę rosyjską na świecie z powodu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.