Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Plany utworzenia Miejskiej Strefy Kultury, czyli połączenia pięciu łódzkich domów kultury, wywołały trwające prawie dwa lata protesty środowiska – pracowników instytucji i ludzi kultury. Często padały pytania o cel tej operacji. Czy jest jakiś plan? Czy powstała filozofia działania połączonych placówek? Czy może została opracowana nowa polityka kulturalna, której narzędziem jest przeprowadzana centralizacja? Pyta Bogdan Sobieszek.
NOWY NUMER. Nawet decydenci oficjalnie przyznają (a przynajmniej publicznie nie zaprzeczają), że kultura jest ważnym narzędziem kształtującym rzeczywistość społeczną. Dlatego władzy zależy, aby formułować politykę kulturalną w postaci dokumentów wyznaczających priorytety dla podległych jej instytucji. Miasto musi rozstrzygnąć, czy kultura będzie dodatkiem do jego budżetu marketingowego, czy może ważniejsze jest, żeby głębiej wejść w lokalną społeczność. Z jakiej zatem strategii rozwoju wynika idea Miejskiej Strefy Kultury powstałej z połączenia pięciu placówek mimo gwałtownego sprzeciwu ich pracowników?
Pojawił się poświęcony Łodzi album fotograficzny "Wrażliwość miasta". Autorami są Bogdan Jankowski, łódzki socjolog piszący o Łodzi, oraz Beata Gambrych-Naze.
NOWY NUMER. Środowisko teatru offowego i amatorskiego funkcjonuje praktycznie bez pieniędzy, autorskie spektakle powstają w wyniku grupowego działania, aktorzy mówią od siebie, własnym językiem. Najważniejsze jest tu zaangażowanie, oddanie się teatrowi niemal bez reszty. Mimo to wydaje się, że off w ostatnich latach stracił na znaczeniu jako alternatywny głos w kulturze, punkt odniesienia, istotne źródło refleksji i prawdy o rzeczywistości, dzisiejszym tu i teraz. Teatralna awangarda jest gdzie indziej, a termin „niezależność” zaanektowali aktorzy zawodowcy szukający swojego miejsca poza instytucjami.
Minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński oraz Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego podpisali 30 XII 2021 roku umowę o dalszym współprowadzeniu Filharmonii Łódzkiej.
Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu z zakresu edukacji architektonicznej, skierowanego do nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury, którzy na co dzień realizują zadania związane z przedmiotami artystycznymi. Projekt zatytułowano "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych".
NOWY NUMER. We współczesnym świecie najważniejsze jest doświadczanie. Opiera się na nim komunikacja międzyludzka i uczestnictwo w kulturze. Teoretycy awangardy przewidzieli to już sto lat temu. Żeby muzea mogły dobrze wykonać swoją pracę, odbiorca nie może być biernym konsumentem, a musi stać się współtwórcą wystawy. Widz to nie tylko oko rejestrujące obrazy i komunikaty, to przede wszystkim ciało poruszające się w konkretnej przestrzeni. Muzeum musi stać się forum dyskusji i współdziałania, miejscem dla emocji i rozmaitych interpretacji.
Na portalu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 28 XII podano informację o śmierci profesora tej uczelni Krzysztofa Wieczorka, tworzącego w zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa.
NOWY NUMER "KK". W internecie ukazał się drugi numer "Kalejdoskopu Kultury". Jak pisze redaktor naczelny Łukasz Kaczyński: Pamiętając o postawionych wcześniej i przez innych cennych diagnozach sytuacji szkolnictwa wyższego, widzimy potrzebę kontynuowania wielokierunkowej, zaangażowanej (meta)refleksji, głośnego upominania się, a nawet wołania o wolną wszechnicę rozumianą szeroko, jako alternatywną, w miarę możliwości ahierarchiczną platformę dialogu i transmisji wiedzy.
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zaprasza na warsztaty dziennikarskie z edukacją kulturową - zajęcia "dla pożeraczy spektakli, książek, filmów, seriali i gier fabularnych". Uczestnicy będą brali udział w wydarzeniach kulturalnych, a potem pisać teksty na ich temat, które trafią na stronę internetową AOIA. Będą też warsztaty z twórczego pisania.